Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Bezvědomí

Ikona inspirace
Autor: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Anotace: Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první pomoc, úraz, bezvědomí, záchvat

Příznaky

 • Postižený nereaguje na běžné podněty – na oslovení ani na bolestivé podněty; 
 • reakce na osvit zornic je negativní;
 • postižený leží v pasivní poloze, tělo je bezvládné, je zhrouceno na podložce;
 • kořen jazyka zapadá vlastní vahou k zadní stěně nosohltanu a uzavírá dýchací cesty.

Příčiny

 • zástava krevního oběhu 
 • porucha dýchání 
 • úrazy (poranění hlavy, úraz elektrickým proudem, těžké popáleniny, tonutí atd.) 
 • otravy 
 • onemocnění – epilepsie, infekční onemocnění mozku, cukrovka

Postup předlékařské první pomoci:

 • Pokus o navázání kontaktu o slovní reakce (Slyšíte mě? Otevřete oči? Podívejte se na mě! Co se vám stalo?), o motorické reakce (reakce na bolestivý podnět, např. štípnutí, pokud postižený nereaguje, je v bezvědomí);
 • volat 155;
 • otočit postiženého na záda s podporou hlavy (prevence dalšího poranění); 
 • zhodnotit dýchání;
 • při selhání dýchání zahájit kardiopulmonální resuscitaci; 
 • provést orientační celkové vyšetření postiženého (vyloučit další závažná poranění – krvácení, zlomeniny); 
 • uložit postiženého do stabilizované polohy při zachování životních funkcí; 
 • průběžně kontrolovat životní funkce;
 • protišoková opatření – ticho, teplo – postižený nesmí ležet na studené podložce, přikrýt; 
 • nenechat postiženého bez dozoru.

Kontrolní otázky pro mladšího žáka

 1. Pokud se pokusíš o navázání slovního kontaktu s postiženým v bezvědomí, na co se ho budeš ptát? 
 2. Jaký bolestivý podnět můžeš udělat, abys vyvolal reakci postiženého? 
 3. Proč nesmíš nechat člověka v bezvědomí bez dozoru?

Kontrolní otázky pro staršího žáka

 1. Jaké jsou příznaky u postiženého v bezvědomí? 
 2. Vyjmenuj alespoň 3 příčiny bezvědomí, které byly způsobeny úrazem. 
 3. Proč je důležité provést orientační celkové vyšetření postiženého? 
 4. Proč je důležité u postiženého v bezvědomí průběžně kontrolovat životní funkce?

Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 10. 2015
Zobrazeno: 4463krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Bezvědomí. Metodický portál: Články [online]. 13. 10. 2015, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZH/20353/BEZVEDOMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.