Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Astmatický záchvat

Ikona inspirace
Autor: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Anotace: Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první pomoc, astma, astmatický záchvat

Definice

chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest charakterizované obstrukcí (zúžením) průdušek

Příznaky

 • náhle vzniklá dušnost 
 • pocit tísně, sevření hrudníku 
 • výrazná úzkost, neklid, strach z udušení 
 • pomalé dýchání s výrazně prodlouženým namáhavým výdechem s hvízdavými fenomény (hvízdavými zvuky) 
 • kašel – dráždivý

Postup předlékařské první pomoci:

 1. okamžitě uvolnit dýchací cesty: rozepnout těsný oděv, zajistit čerstvý vzduch, odstranit alergen 
 2. uložit dítě do polohy vsedě nebo polosedě s možností opěry 
 3. vdechnout lék pomocí spreje nebo inhalátoru (pokud má nemocný u sebe) 
 4. v klidu pomalu dýchat – prodloužený výdech 
 5. sledovat fyziologické funkce 
 6. pokud nedojde do 10 minut ke zlepšení dýchání – znovu aplikovat lék, pouze 3x 
 7. volat 155 – pokud nedojde ke zlepšení

Správný postup při aplikaci léků pomocí spreje

 1. odstranit plastové víčko z náustku a nádobku protřepat 
 2. klidně zhluboka vydechnout o něco více než obvykle 
 3. vložit náustek spreje do úst a pevně ho obemknout rty 
 4. pomalu a dlouze se nadechovat, na začátku nádechu stisknout ventil spreje - tím se uvolní dávka léku 
 5. zadržet dech asi na 10 vteřin a vydechnout nosem 
 6. vypláchnout ústa vodou

Správný postup při aplikaci léků pomocí disku

 1. pootočit vnitřním krytem inhalátoru – ozve se kliknutí 
 2. natáhnout páčku – ozve se kliknutí 
 3. klidně zhluboka vydechnout o něco více než obvykle 
 4. přiložit ke rtům náustek inhalátoru 
 5. zvolna a zhluboka se nadechnout – tím se vdechuje lék 
 6. zadržet dech asi na 10 vteřin a vydechnout pomalu nosem 
 7. opět pootočit vnitřním krytem zpět – ozve se kliknutí – disk se uzavře 
 8. vypláchnout ústa vodou

Kontrolní otázky pro mladšího žáka

 1. Znáš ve svém okolí někoho, kdo má tuto nemoc? 
 2. Co uděláš, když se kamarádovi bude špatně dýchat? 
 3. Myslíš si, že je správné, aby se kamarád při potížích s dechem posadil? 
 4. Znáš telefonní číslo Zdravotnické záchranné služby?

Kontrolní otázky pro staršího žáka

 1. Poskytoval jsi první pomoc při astmatickém záchvatu? 
 2. Umíš vyjmenovat příznaky astmatického záchvatu? 
 3. Do jaké polohy uložíš člověka, pokud se mu bude špatně dýchat? 
 4. Kolikrát maximálně je možné aplikovat lék? 
 5. Kdy je nutné volat Zdravotnickou záchrannou službu při astmatickém záchvatu?

Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 10. 2015
Zobrazeno: 4346krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Astmatický záchvat. Metodický portál: Články [online]. 07. 10. 2015, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZH/20351/ASTMATICKY-ZACHVAT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.