Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Cizí jazyk > Mluvení > Divadelní aktivity ve výuce francouzského...

Ikona teoreticky

Divadelní aktivity ve výuce francouzského jazyka - úvod

Ikona odbornost
Autor: Veronika Sováková
Spoluautor: Mgr. Anna Benešová, Bc. Karolína Stehlíková
Anotace: Článek se zabývá využitím a přínosem divadelního textu ve výuce francouzštiny na základních školách.
Obor příspěvku:Cizí jazyk 2. stupeň
Klíčová slova: komunikace, kreativita, divadlo, divadelní hra

V seriálu článků s názvem Divadelní aktivity ve výuce francouzkého jazyka nabízíme učitelům konkrétní příklady divadelních aktivit popsaných a připravených pro jejich využití v praxi. Aktivity lze do výuky zařadit na různých vzdělávacích stupních a jazykových úrovních. V našem podání se jedná o jazykovou úroveň A2 a aktivity jsou určeny pro devátou třídu základních škol, nebo pro čtvrtý až pátý ročník osmiletých gymnázií. V úvodu k těmto článkům bychom chtěli poukázat na význam divadelních aktivit v rozvoji žáka.

Divadelní aktivity umožňují komplexní rozvoj řady kompetencí. Žáci se dostávají do komunikačně specifické situace a jsou nuceni reagovat nejen slovně, nýbrž také neverbálně.

Uvedené aktivity umožňují užití jazyka v pohybu a gestikulaci, čímž se přibližují reálným situacím. Jsou pro žáky obvykle vysoce motivační, neboť představují vítanou změnu ve struktuře hodiny. Jsou také výzvou, protože jejich vyznění je u každé třídy trochu jiné. Podporují kreativitu žáků. Velký důraz je kladen na výslovnost. Při užití autentického textu se žáci seznamují také s francouzskými reáliemi. Hlavní možnosti nabízí divadelní aktivity v rozvíjení:

  • ústního projevu a interakce (v souladu s gestikulací a mimikou);
  • užití konkrétních gramatických jevů v praxi;
  • rozvíjení aktivní slovní zásoby;
  • seznámení s francouzskými reáliemi, kulturou a životním stylem.

Divadelní aktivity odbourávají strach z komunikace v cizím jazyce. To má pak pozitivní vliv i na aktivitu žáků v jiných typech komunikačních cvičení. V neposlední řadě tento typ aktivit pozitivně působí na vztahy mezi žáky.

Problematická je při využití divadelních metod jejich organizační a časová náročnost. Učitel musí koordinovat žákovskou činnost a uhlídat kázeň v nestandardních situacích. Využití divadelních metod je spíše v horizontu několika po sobě následujících hodin. Výsledný efekt se tak může zdát neodpovídající časové dotaci. Z výše uvedených důvodů je nutné velmi přesně stanovit cíle a postup, aby byl čas co nejlépe využit a žáci byli neustále motivováni k vyšší aktivitě.

Využití dramatických metod ve výuce cizího jazyka v sobě ukrývá velký potenciál.

V navazujících ukázkách nabízíme konkrétní aktivity (s podrobně popsaným postupem), které mohou pomoci v efektivní aplikaci této metody ve školní praxi a zároveň by měly inspirovat k vlastní invenci a adaptaci na konkrétní potřeby cílové skupiny žáků. Všechny aktivity byly odučeny, součástí článků jsou i reflexe pedagogů.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Divadelní aktivity ve výuce francouzkého jazyka.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 01. 2015
Zobrazeno: 4668krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOVÁKOVÁ, Veronika. Divadelní aktivity ve výuce francouzského jazyka - úvod. Metodický portál: Články [online]. 26. 01. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABBC/19549/DIVADELNI-AKTIVITY-VE-VYUCE-FRANCOUZSKEHO-JAZYKA---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.