Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Český jazyk a literatura > Literární výchova > rozpoznává základní rysy výrazného individuálního...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Co víš o Karlu Čapkovi?

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Markéta Krůželová

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Karlu Čapkovi, vzpomenou si na jeho životní osudy, dílo, pokusí se Čapka zhodnotit vlastní tvorbou.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák rozliší správná a chybná tvrzení týkající se Karla Čapka
 • žák pozná chyby v názvech děl Karla Čapka a umí je opravit
 • žák je schopen samostatně uvažovat o osobě Karla Čapka a utvořit tzv. pětilístek
Hodnoty, postoje:
 • žáci mají možnost nejen zjistit úroveň svých znalostí, ale především je zapojit do širších souvislostí

Kroky realizace

1. Zopakování vědomostí

 • žáci pracují ve dvojicích, učitel každé rozdá papír s tvrzeními o K. Čapkovi, úkolem je napsat ke každému tvrzení ANO nebo NE (souhlasím s tvrzením, nesouhlasím), společně si pak s učitelem ujasní správné odpovědi (Příloha č. 1)

2. Opravování chyb v dílech K. Čapka

 • učitel předloží žákům 10 chybně napsaných děl, jejich úkolem je opravit jejich názvy (Příloha č. 2)

3. Pětilístek na téma K Čapek

 • první řádek - jednoslovné téma
 • druhý řádek - dvouslovný popis námětu
 • třetí řádek - tři slova vyjadřující dějovou složku námětu
 • čtvrtý řádek - čtyřslovný výraz ukazující vcítění se do námětu
 • pátý řádek - jednoslovné synonymum, rekapitulace

Hodnocení

Aby měli žáci předpokládané znalosti a mohli pracovat popsaným způsobem, je potřeba v předchozích hodinách věnovat Karlu Čapkovi dostatek pozornosti. Žáky práce v hodině velmi baví, neboť mají možnost využít své vědomosti. Úkol č. 2 se jim zdál nejzábavnější. Pětilístek dokázali vytvořit všichni žáci.

Osobnost Karla Čapka je ideální k propojení různých předmětů. Ve výtvarné výchově se žáci mohou setkat s jeho ilustracemi vlastních knih, dramatická výchova vybízí k realizaci některých dialogů či monologů z Čapkových dramat. Žáci se jistě s Karlem Čapkem setkají i v dějepise, kdy nelze jeho jméno opomenout, probírají-li se osobnosti meziválečného období.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám