Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Klíčová slova - náměty pro práci se žáky
Odborný článek

Klíčová slova - náměty pro práci se žáky

19. 1. 2016 Základní vzdělávání
Autor
doc. PhDr. Eva Hájková CSc.

Anotace

Jednou ze základních dovedností potřebnou pro využívání množství internetových informací je dovednost dobré orientace v těchto informacích, dovednost najít právě takové informace, které jedinec v daném okamžiku potřebuje. Je proto třeba znát kvalitní internetové vyhledávače a umět formulovat požadavek – přesně nazvat předmět, jenž má být vyhledán, popř. umět vyznačit sémantické pole, do něhož hledaný předmět patří. Učitel češtiny může této dovednosti přispět, naučí-li své žáky pracovat s tzv. klíčovými slovy.

Jednou ze základních dovedností potřebnou pro využívání množství internetových informací je dovednost dobré orientace v těchto informacích a dovednost najít právě takové informace, které jedinec v daném okamžiku potřebuje. Je proto dobré znát kvalitní internetové vyhledávače a umět formulovat požadavek – přesně nazvat předmět, jenž má být vyhledán, popř. umět vyznačit sémantické pole, do něhož hledaný předmět patří. Učitel češtiny může této dovednosti přispět, naučí-li své žáky pracovat s tzv. klíčovými slovy.

Východiskem je dějová linie

Postižení děje je snazší úkol než odhalení příčinných souvislostí, úkol je vhodný již pro žáka mladšího školního věku. Ostatně i postižení temporálních souvislostí sdělení přispívá výrazně k rozvoji kognitivních procesů jedince. Didakticky výhodnější je nabídnout nejprve jazykový materiál, z něhož bude žák vybírat slova/výrazy pro řešení úkolu, současně formální podoba nabízených položek poslouží k nápodobě, pokud by žák zcela neporozuměl zadání úkolu, nebo si s formulací odpovědi nevěděl rady.

Text podle Miloše Macourka

Když Mach a Šebestová šli ze školy kolem Kropáčků a viděli chudáka Kropáčka, jak smutně kouká za oknem, bylo jim ho strašně líto a Šebestová řekla, no jo, to je fakt, že lidskýmu organismu to trvá tejden, než zvítězí nad zákeřnejma bacilama, jenomže my s nima budeme hotovi za pět minut, vsaď se, a Mach řekl, to se ví, na co máme sluchátko? A hned po obědě se pořádně vyzbrojili, Mach si vzal provaz, kladívko a velikánskou vidličku, co se s ní píchá do kachny, když se peče, Šebestová vzala kýbl s rejžákem a samozřejmě Jonatána a šli ke Kropáčkům.

cesta ze školy, nemocný Kropáček za oknem, rozhodnutí, Jonatán, cesta ke Kropáčkům

a) Podle jednotlivých kroků pod textem vypravujte příběh. (Žák má možnost uvědomit si, že mezi nabízenými výrazy v uspořádané řadě něco chybí.)

b) Posuďte jednotlivé kroky zachycující postupně příběh, pokud některý krok chybí, doplňte jej. (Žák podle ostatních výrazů formuluje chybějící položky.)

Z nabídky vyberte nejdůležitější výrazy (klíčová slova), která vystihují obsah textu v prvním cvičení:

Chřipka; Mach a Šebestová; bacily; nemocný Kropáček; smutek; lidský organismus; bolest v krku; sluchátko; provaz; nůžky; týden; kladívko; pět minut; kbelík s rejžákem; Jonatán; husa; kachna; vítězství.

Stanovení klíčových slov k nedějovému textu

Zelená jablka

Zelená jablka patří zdánlivě k méně oblíbeným druhům jablek, svou chutí však mnohdy předčí jablka s červeným líčkem. Je řada spotřebitelů, kteří právě zelená jablka vyhledávají. Dlouhou tradici v pěstování jablek má tradiční odrůda Zelené průsvitné dozrávající časně, a to na přelomu června a července. Tato odrůda však představuje méně kvalitní reprezentaci zelených jablek, nehodí se k uskladnění, ale pouze k přímému konzumu. K novějším a kvalitnějším druhům patří například odrůda Ida red pyšnící se velkými pevnými plody. Ta jsou zpočátku zelená, později mohou být překryta červenožlutou barvou. Žlutozelená a kvalitní je odrůda Golden Delicious, na trhu se stále více prosazuje odrůda Granny Smith. Zelená jablka jsou významná pro zdraví člověka a mívají také zajímavou chuť.

pěstování ovoce, jablka, hrušky, trh s jablky zelená jablka, zajímavá chuť, časně zrající, jaro, skladovací sklepy, přepravky, odrůdy, zdraví, ovocné sady,

a) Z výrazů pod textem vyberte ty podstatné pro postižení nejdůležitějších informací v textu.

b) V řadě slov pod textem šktněte ta, která neodpovídají tomu, co text sděluje.

Nadpis jako sémantický orientátor

Poznáte podle názvu, co všechno v knížce můžete najít?

a) HIEKE, K. Pokojové rostliny. (Další bibliografické údaje zatím zanedbáváme.)

b) Kolektiv. Barevný atlas rostlin.

c) HEJNÝ, J.; RATAJ, J. Vodní rostliny v bytě.

d) RYŠÁN, M. Bonsaj.

Můžete v některé z uvedených knih najít masožravou rosnatku okrouhlolistou?

Které výrazy zadáte do elektronického vyhledávače, abyste o rosnatce něco zjistili?

Nadbytečné údaje v textu

Vedle osvojení techniky klíčových slov je pro porozumění textu a pro hedání souvislostí s hlavním tématem textu důležité umět rozlišit podstatné informace v textu od nepodstatných. Nepodstatné informace totiž fungují při čtení a vnímání textu jako distraktory, které porozumění textu narušují. Identifikace distraktorů zamezí chybné volbě klíčových slov, a v důsledků toho i chybné vyhledávání dalších informací pomocí elektronických vyhledávačů.

Která informace (věta) je pro popis kočky domácí nepodstatná? Napište čísla nedůležitých vět:

 1. Kočka je většinou čilé zvíře.
 2. Kočka je šelma, má pružné tělo lovce.
 3. V kohoutku je vysoká asi 30 cm, délka těla včetně ocasu činí kolem 80 cm.
 4. Váží nejčastěji 3–5 kg.
 5. Často je větší než někteří psí mazlíčci.
 6. Má ostré zatažitelné drápky a vynikající zrak, sluch a čich.
 7. Kůže kočky je pokryta srstí.
 8. Černé kočky prý přinášejí smůlu.
 9. Oblíbené jsou zrzavé kočky, ledvinový pás z jejich kůže je údajně nejkvalitnější.
 10. Kočičí tlapky jsou zakončeny měkkými polštářky.
 11. Pohybuje se proto zcela neslyšně.
 12. Kočičí povaha je nevyzpytatelná.

Vraťte se k textu Zelená jablka a vyberte z něho informace, které jsou pro hlavní téma článku nepodstatné.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
doc. PhDr. Eva Hájková CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě