Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čechy za posledních Přemyslovců

Čechy za posledních Přemyslovců

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Anna Chocholová
Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.

Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.

Cíl hodiny

Znalosti, dovednosti, schopnosti:
Žák:

 • zná poslední Přemyslovce, jejich významné činy, nejdůležitější data vážící se k jejich vládě;
 • chápe, co je Zlatá bula sicilská a jaký měla pro naši zemi význam;
 • dokáže popsat situaci v naší zemi za vlády posledních Přemyslovců;
 • je schopen samostatně doplnit informace do textu.

Postoje, hodnoty:
Žák:

 • chápe jedinečnost těchto vladařů a rozumí, čím přispěli k rozvoji naší země;
 • je mu umožněno vyrobit si svůj vlastní studijní materiál.

Realizace

Přemysl Otakar I., Václav I. (15 minut)

 • Učitel rozdá každému žákovi Pracovní list, se kterým bude pracovat celou hodinu. Řekne žákům, že jde o jeden list učebnice a cílem dnešní hodiny je dokončit jej tak, aby mohl sloužit žákům k samostudiu.
 • Učitel provede frontální výklad o Přemyslu Otakaru I. a Václavu I., zmíní se o jejich životě, vládě... nezapomene především na tyto informace:
  • Přemysl Otakar I. - Zlatá bula sicilská 1212/dědičný královský titul,
  • vložil se do mocenského boje o říšský trůn mezi Štaufy a Welfy a úspěšně manévroval mezi oběma konkurenčními tábory,
  • Václav I. - zakládá královská města, zve do Čech osadníky a umělce - země vzkvétala,
  • sestra Anežka - špitál pro chudé - svatá, založila jediný původem český církevní řád křížovníků s červenou hvězdou.
 • Žáci si samostatně dělají do pracovního listu na určené místo stručný zápis, popisky k obrázkům...

Přemysl Otakar II. (15 minut)

 • Učitel rozmístí na volnou lavici lístečky, na kterých jsou informace o Přemyslu Otakaru II. (rozstříhaná příloha Přemysl Otakar II.).
 • Žáci se na jeho pokyn rozmístí kolem lístečků, pročítají si je.
 • Do pracovního listu si zapíší všechny podtržené informace z lístečků a několik dalších, které je upoutaly.
 • Po skončení práce se učitel zeptá žáků, co nastudovali, co si zapsali... informace z lístečků doplní a dovysvětlí.

Václav II., Václav III. (15 minut)

 • Během samostatné práce žáků učitel napíše na tabuli tyto pojmy:
  • rozdělili
  • Václav II.
  • s Eliškou Rejčkou
  • dospělý dědic
  • země
  • královna Kunhuta
  • pražské groše
  • let
  • v Olomouci
  • meči
  • 1 rok
  • polskou i uherskou korunu
  • Záviš z Falkenštejna
  • uvěznila
 • Úkolem žáků je tyto pojmy samostatně doplnit do zbývajícího textu Pracovního listu.
 • Po skončení práce učitel s žáky vše zkontroluje.

Hodnocení

Žákům se práce s pracovním listem moc líbila, doporučuji proto pracovní materiál okopírovat na barevné kopírce. Na základě této hodiny, ve které žáci získali jen základní informace o tématu, je vhodné věnovat tématu Přemyslovci ještě další hodiny.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf37 kBPracovní list
pdf23 kBPřemysl Otakar II.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek