Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dětská práva

Ikona zkusenost
Autor: Jana Kopúnová

Cíl výuky:

Žák zná svá práva a povinnosti a objasní fakt, že i chování v demokratické společnosti má své hranice.

1. Brainstorming – MÁ PRÁVA (6 minut)

 - žáci na tabuli zapisují vše, co je napadne k nápisu „NA CO MÁM PRÁVO“

- po napsání učitel vše přečte, nehodnotí

2. I.N.S.E.R.T. – PRÁVA A POVINNOSTI (20 min)

- žáci nejprve pracují s pracovním listem 1, v levé části (Práva) označují text dle příslušných značek uvedených v pracovním listě v dolní části

- poté žáci diskutují nejprve ve dvojici, vzájemně si vysvětlí práva, kterým nerozuměli

- následuje diskuse v rámci celé třídy, učitel se ptá:

 • „Kterému právu nerozumíte?“ (Buď vysvětlí sám učitel, nebo jiní žáci. Nejčastěji žáci nerozumí právu z čl. 8, 17, 32)
 • „Objevilo se v textu právo, které vás překvapilo?“ (nejčastěji žáky překvapí právo z článku 9, 16, 31)
 • „Našli jste v textu právo, které je vám porušováno?“ (Nejčastěji se žáci domnívají, že je jim odpíráno právo z čl. 31 – musí doma pomáhat)
 • „ Nalezli jste právo, které bývá běžně porušováno (V ČR, ve světě)?“

- mít „právo“ je pouze jedna strana mince; „Co skrývá opačná strana?“

- žáci uvažují o svých povinnostech, které zapisují do druhého sloupce

- žáci dále zapisují, vůči komu mají povinnosti

- žáci sdělují ostatním v rámci diskuse celé třídy, co si napsali, popřípadě si doplňují další povinnosti

3. OBRÁZEK – HRANICE PRÁVA (6 min)

 1. Učitel se zeptá: „Dokázali byste vymyslet situaci, kdy uplatňujete své právo, ale zároveň narušujete někomu jeho práva?“, žáci sdělují své nápady
 2. "Kde končí má práva? Jsou nějak omezena?"
 3. Žáci si písemně odpoví na otázky k pracovnímu listu 2
 4. Možné otázky:
 • „Které z těchto postav dáváte za pravdu?“
 • „ Jaká práva byla porušena?"
 • „Proč nemůžu napsat o někom, že je vůl, když mám právo na názor?“
 • „ Proč nemůžu svůj názor napsat kamkoliv?“
 • „Které z práv, by mělo být především dodrženo – právo svobodného projevu, ochrana osobnosti, nebo ochrana majetku? Proč?“

4. Reflexe (10 min) – volné psaní

Žáci se během 2 minut formou volného psaní vyjádří k citátu „Naše práva končí tam, kde začínají práva jiného občana.“

Pokud by měl některý z žáků zájem, může svoji práci přečíst nahlas

Pozn. Pokud by se učitel chtěl hlouběji věnovat tématu porušování práv v ČR a ve světě, doporučuji 90 minut.

Reflexe:

Učitel porovná, nakolik jsou si žáci vědomi svých práv a nakolik svých povinností.

Učitel uvidí, nakolik žáci odmítají akceptovat své povinnosti, a v rámci jednotlivých aktivit pomůže žákům pochopit, proč nemohou mít jen práva, ale také povinnosti.


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.


Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 01. 2013
Zobrazeno: 8817krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOPÚNOVÁ, Jana. Dětská práva. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2013, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16965/DETSKA-PRAVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.