Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Obrození českého jazyka

Ikona prakticky

Obrození českého jazyka

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Špačková
Anotace: Čtená dramatizace textu ukáže počátky obrození českého národa.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Nápisy ČESKÁ EXPEDICE, BOUDA, několik knih, kalendář, krabice či něco vhodného na stavbu divadla, oděv - např. kabát, klobouk.
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, vlastivěda, motivační hra, obrození

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci si tak budou moci prožít atmosféru počátku obrození českého národa, založení České Expedice a postavení divadla Bouda.

Informační zdroje:

České země v době osvícenství (edice Dějiny v obrazech)

Čornej, P.: Dějiny českých zemí.Vlastivěda pro 5. ročník, Alter.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf49 kBScénář
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 02. 2007
Zobrazeno: 6490krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠPAČKOVÁ, Eva. Obrození českého jazyka. Metodický portál: Články [online]. 21. 02. 2007, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1185/OBROZENI-CESKEHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.