Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Příběhy ze světa

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Pat Brender
Spoluautor: Rui Gomes , Juan de Vicente Abad , Carmen Canderas
Příběhy a pověsti jsou tím nejzajímavějším a nejvíce odhalujícím prvkem každé kultury. Jsou pevně ukotvené v historii, ústně předávané, jsou nosiči nejdůležitějších kulturních hodnot. Tato aktivita pracuje s pověstmi, aby odhalila představy (a stereotypy), které máme o odlišných kulturách.
Úroveň 1 - Téma G & I

Příběhy a pověsti jsou tím nejzajímavějším a nejvíce odhalujícím prvkem každé kultury. Jsou pevně ukotvené v historii, ústně předávané, jsou nosiči nejdůležitějších kulturních hodnot. Tato aktivita pracuje s pověstmi, aby odhalila představy (a stereotypy), které máme o odlišných kulturách.

Zaměřeno na

  • Dojmy a představy, které máme o ostatních kulturách lidech.
  • Etnocentrismus a stereotypy.

Cíle

  • Vyvolat větší zájem o pověsti jiných kultur.
  • Odmítnout stereotypy a předsudky, které máme o hodnotách jiných kultur.
  • Pozvednout zájem o ostatní lidi, kultury, hudbu a jazyky.
  • Vytvořit ve skupině dobrou atmosféru.

Doba trvání

60­-90 minut

Velikost skupiny

Minimálně 4 žáci.

Příprava

  • Vyberte všechny nebo jen některé příběhy a zkopírujte verzi A (viz příloha 1) pro každého žáka.
  • Připravte také kopie celých verzí (viz příloha 2), abyste je mohli použít v závěru hry. Pokud chcete, můžete okopírovat také originály pověstí v původním jazyce.

Pokyny

1. Rozdejte každému žákovi kopii pověsti (verze A), dejte všem 15 až 20 minut, aby si ji přečetli.
2. Každý žák ať zkusí hádat, odkud pověst pochází. Je lepší, pokud dáte žákům na výběr, např.: severní Evropa, jižní Evropa, střední Evropa, východní Evropa, Afrika, Blízký východ, Jižní Amerika, Asie, Severní Amerika.
3. Pak žáky požádejte, aby utvořili skupiny po 4 až 6, aby si vzájemně sdělili své odhady a diskutovali o důvodech svých tvrzení.
4. Požádejte každou skupinu, aby se dohodla na jednom původu pověsti. Dejte jim 30 - 45 minut.
5. Požádejte každou skupinu, aby představila svůj názor na původ pověsti a všechny důvody. Pravděpodobně se rozvine širší diskuse, žáci budou přehodnocovat své odhady podle toho, jaké nápady a zdůvodnění uslyší od ostatních skupin.
6. Budete muset sami rozhodnout, kdy diskusi ukončíte. Pak vyvěste plné verze pověstí (i v původním jazyce), nebo plné znění přečtěte nahlas a řekněte, odkud pověsti pocházejí.

Diskuse a vyhodnocení

Pokud to považujete za vhodné, ptejte se žáků, jak se jim pověsti líbily, zda byli překvapeni jejich původem a jestli se dobře bavili. Pokud máte rádi koláže, můžete zkusit hru „Portréty".

Tipy pro facilitátora

Pověsti často vyjadřují základní hodnoty, zároveň mohou existovat v různých variantách v různých zemích v návaznosti na odlišné zeměpisné a klimatické podmínky, náboženství, hodnoty atd.
Aktivita má největší dosah, pokud žáci dokáží odhalit i jiné než jen praktické okolnosti (podnebí, zvířata dané oblasti) a zajímají se také o hodnoty (nebo mravy), které pověst předává.

Návrhy k rozvinutí tématu

V návaznosti na tuto aktivitu, zvláště v multikulturní skupině, můžete žáky požádat, aby na příští hodinu přinesli pověsti jejich vlastní země, kultury. Tímto způsobem je také možné přiblížit různé generace.

Pokud se vám líbí čtení příběhů, oceníte i hraní her - doporučujeme „Limit 20".

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek