Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádka o moudrých dubech a nafoukaném větru
Odborný článek

Pohádka o moudrých dubech a nafoukaném větru

30. 4. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Romana Zalabáková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Na základě pohádkového příběhu rozehrát aktivity a činnosti vedoucí k poznání přírody, konkrétně stromů. Realizace celého tématu je vedena přirozenou cestou, přímým pozorováním v průběhu celého dne v MŠ.
Očekávané výstupy:
 • získat nové informace o přírodě
 • znát některé názvy stromů
 • poznat jednotlivé části stromů
 • uvědomovat si přirozené hnízdiště ptáků
 • posuzovat chování jednotlivých postav z pohádky
 • v případě potřeby umět pomoci druhému

 • Časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let

  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Na základě pohádkového příběhu rozehrát aktivity a činnosti vedoucí k poznání přírody, konkrétně stromů. Realizace celého tématu je vedena přirozenou cestou, přímým pozorováním v průběhu celého dne v MŠ.
  Očekávané výstupy:

 • získat nové informace o přírodě
 • znát některé názvy stromů
 • poznat jednotlivé části stromů
 • uvědomovat si přirozené hnízdiště ptáků
 • posuzovat chování jednotlivých postav z pohádky
 • v případě potřeby umět pomoci druhému

 • Časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let

  Při výběru tématu jsem vycházela z pozorování dubu na vycházce. Děti si všimly, že ze stromu neopadalo listí, a zajímaly se proč.

  Motivace pohádkou
  Pohádka o moudrých dubech a nafoukaném větru

  Před dávnými a dávnými lety, kdy ještě na světě nebyla města a vesnice, jen velký zelený prales, přiletěl do toho pralesa vítr. Vítr byl úžasně nafoukaný, nosil nos nahoru a řval na celé kolo, že nikdo neumí lépe lítat než on a nikdo neumí tak pěkně zpívat jako on.

  "To ví kaštan, javor, jasan,
  to ví přece každý strom,
  že když zpívám, přímo jásám,
  protože mam hlas jak zvon.
  To ví přece každý strom,
  že má vítr hlas jak zvon."

  "Je pravda," uznaly stromy, "že zpíváš hodně nahlas, ale podle našeho názoru lépe zpívají ptáci."
  "Ptáci? A kde jsou?" divil se vítr.
  "Schovali se před tebou v našich zelených větvích, protože se báli, že jim potrháš peří. Foukal jsi totiž hrozně silně."
  "Hned zafoukám ještě silněji," rozzlobil se vítr. "Tak silně, že otrhám všechno listí a vyženu všechny ptáky z lesa. A pak už nikdo nebude říkat, že ptáci zpívají lépe než já."
  Tohle vítr prohlásil a hned začal oškubávat se stromů listí a vyl při tom, jak mohl nejsilněji:

  "Ptačí zpěv já nemám rád,
  tak jdu listí oškubat."

  A tu se ptáků zastaly duby:
  "Nedovolíme, aby vítr oškubal naše listí, protože by ptáci ztratili úkryt", řekly odhodlaně. A tak pevně držely listí ve větvích, že ho vítr opravdu nemohl servat. Celý podzim foukal a škubal, foukal a škubal - a nic. V říjnu neurval ani jeden dubový list, v listopadu taky ani jediný. Dokonce ani v prosinci se mu to nepodařilo.

  I když přišla krutá zima
  a přinesla silný mráz,
  dub své listí pevně třímá,
  dub své listí nesetřás.
  I když přišel silný mráz,
  dub své listí nesetřás.

  Dubové listy se zkroutily, svraskaly a zešedly od jinovatky a mrazu, ale ani vítr ani zima listí z dubu nemohly shodit. A každého dne sedali na větvích pod ochranou dubového listí ptáci a veselou písničkou děkovali dubům za to, že jim poskytly útočiště a ochránily je před zimou a větrem.

  Tak to bylo kdysi a tak je to i doposud. Od listopadu až do května, kdy jiné stromy nemají už ani lístek, duby pevně, nejpevněji jak můžou drží své svraskalé a větrem pokroucené listí na větvích a snaží se neztratit ani jeden list. A každým rokem vyhrávají válku s větrem a zimou a ptáci jim za to děkují svým cvrlikáním a okřídlenou písničkou:

  "Duby i dubové proutí
  do trubiček listí kroutí,
  kroutí, krabatí a svíjí,
  ptáci se v tom listí skryjí.
  Pak se, větře, marně chlub
  ptáky v listí schoval dub.

  Díky dubům kabrňákům
  neublíží zima ptákům.
  On to není žádný omyl,
  jakou sílu mají stromy:
  Vítr fouká na sto trub,
  ale válku vyhrál dub!"
  Doporučené činnosti (myšlenková mapa činností)
  • pozorování stromů - rozlišení jehličnatých a listnatých stromů
  • pozorování stromů - opadané a neopadané listí
  • pojmenovávání stromů
  • pozorování a pojmenovávání jednotlivých částí stromu
  • pozorování tvaru listu, porovnání s jinými
  • procvičování hmatu - poznávání kůry stromu se zavázanýma (zavřenýma) očima
  • měření obvodu kmene - s pomocí dětí - kolik dětí strom obejme, s pomocí lana či provazu
  • poslech textu
  • posuzování chování jednotlivých postav z pohádky
  • zapamatování si jednoduché melodie (melodii si vytvoříme na dané verše samy; doporučuji melodii jednoduchou, lehce zapamatovatelnou, stačí pouze melodie vzestupné a sestupné)
  • rytmizace textu (či jeho částí)
  • pojmenování a pozorování plodu dubu - žaludů
  • seznamování dětí s duběnkami - parazit, nakladená vajíčka hmyzem žlabatkou listovou
  • tvořivé aktivity:
   • vyrábění "Dubových skřítků"
   • kresba holého stromu i stromu s listím
   • otisky listů
   • vytrhávání listů z papíru podle předkresleného tvaru
   • frotáž listů a kůry
   • kresba hnízdícího ptáka na stromě
  • dechové cvičení - foukání brčkem do kelímku s vodou "Hra na vítr" (silný a slabý vítr) Každé dítě dostane kelímek s vodou (asi do poloviny) a brčko, na znamení fouká silně nebo slabě brčkem do vody. Po krátké době jsou děti schopny reagovat "jako orchestr" a občas foukání jako orchestr zní. Zvláště pak, pokud má každé dítě v kelímku jiné množství vody.
  • poznávání, kteří ptáci přes zimu odlétají do teplých krajin, kteří přezimují u nás
  • hudební chvilka - "Sedí liška pod dubem"
  • hudební chvilka - napodobování větru (i jeho síly) pomocí šustění igelitového sáčku (všechny děti mají svůj sáček a podle slovní instrukce učitelky vytvářejí slabý či silný vítr)
  • pohybová aktivita - pohybová hra "Na ptačí hnízda"
   Děti se rozdělí do skupin různých druhů ptáčků. Každá skupina má svoje hnízdo - například označeno křídou, lanem. Také je domluvený signál, na který ptáci své hnízdo opustí, anebo se vrátí zpět. To může být obrázek, praporek různé barvy apod. Děti opticky sledují svůj symbol a reagují pohybem - letem ptáka, kterého představují. Učitelka symboly zvedá nad hlavu nebo schovává za záda. Z hnízda může vyletět jedna i více skupin najednou. (Je nutné upozornit na bezpečnost pohybu.)
  • pohybová aktivita - honička "Na vítr"
   Honičku jsem si přizpůsobila přímo na tuto pohádku. Jedno dítě je honič, ostatní děti se snaží před honičem uprchnout. Mají za gumou kalhot zastrčený šátek nebo fáborek. To imituje listí na dubu. Honič (vítr) se snaží dětem fáborek odebrat, nesmí však použít násilí. Děti se různě k "větru" otáčejí, aby ztížily odebrání šátku. Pokud "vítr" vezme "dubu listí", je postižený "dub" ze hry vyloučen a čeká stranou na konec hry. Dítě, které zůstane ve hře jako poslední, je novým "větrem".
  • procvičování pojmů před, za, nahoře, dole, vlevo vpravo - přiřazování ptáčka k dubu
  • procvičování číselné řady - počet listů na dubu, počet ptáků v hnízdě
  Závěr

  Celkově hodnotím celý blok kladně. Motivace pohádkou, ze které dále vycházíme, se mi již mnohokráte osvědčila. Po celou dobu jsme se k ní vraceli, abychom si téma připomněli, nebo jsme si zazpívali třeba jen malý popěvek. Děti byly aktivní, těšily se na další činnosti, pokračování. Kromě získání nových vědomostí o přírodě se rozvíjely v mnoha dalších činnostech (předmatematické představy, vyjadřovací dovednosti, estetické cítění apod.). Velký důraz byl kladen na kamarádské vztahy mezi dětmi a vzájemnou pomoc.

  Použitá literatura:
  Chotomská, W.: Pohádka z 1001 dobré noci. 1982.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Romana Zalabáková

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Vaše hodnocení

  Ohodnoťte hvězdičkami:

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová

  Organizace prostorová:

  Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí