Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > Inspirace k realizaci průřezového tématu...

Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Marie Rokosová
Základní didaktické zásady a doporučené zdroje k výuce průřezového tématu.

Pro úspěšnou realizaci multikulturní výchovy je zapotřebí, aby se vyučující dohodli na uplatňování postupů, které povedou k vytváření společensky žádoucích hodnot a norem. K prioritním didaktickým zásadám patří:

  • Objasňovat žákům fakt, že lidé uvažují rozdílně v mnoha věcech v důsledku kulturní diferenciace.

  • Umožnit žákům, aby tyto kulturní diference mohli sami zkoumat a vciťovat se do nich.

  • Poskytnout žákům příležitost, aby viděli, jak na jejich vlastní kulturu nahlížejí příslušníci jiných kultur.

  • Učit žáky, jak rozpoznávat své předsudky a jak si osvojovat objektivní názory o jiných kulturách.

  • Akcentovat a zkvalitňovat jazykovou kompetenci všech žáků (v mateřském jazyce i v cizích jazycích).

  • Důsledně využívat primární zdroje, které pocházejí z příslušné kultury.

  • Uplatňovat kooperativní formy vyučování.


Zdroje k výuce:

Konflikt, koření života - průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol, vyd.ve spolupráci s Partners for Democratic Change - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, Praha 1996
Průcha, Jan: Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum, ISV nakladatelství, Praha 2001
Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Ivo Železný. Praha 1994
Šišková, Tatjana: Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál. Praha 1998
Šišková, Tatjana: Menšiny a migranti v České republice, Portál s. r. o, Praha 2001
Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy, vyd. Člověk v tísni a Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002
On line katalog Clavius https://www.vkta.cz/clavius/
Multikulturní centrum Praha https://www.mkc.cz
Projekt Varianty - interkulturní vzdělávání - včetně kalendáře akcí www.varianty.cz
Pedagogické centrum - nabídky školení i pro učitele středních škol
Partners Czech - aktivity v oblasti interetnických konfliktů, nabídky

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek