Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > Dům, který mě neokrádá

Dům, který mě neokrádá

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Petra Boháčková
Projekt, ve kterém žáci vyprojektují dům, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce „šetřil“, aby budoucí účet za elektřinu byl co nejmenší.

Učím fyziku. Někteří žáci v tomto předmětu vidí jen otravné počítání příkladů, ze kterých nezřídka mívají horší známky. Často musím čelit otázkám typu „K čemu mi to bude?" Proto jsem využila příležitosti a pro projektový den konaný v naší škole vymyslela projekt „Dům, který mě neokrádá". Ráda bych zde ukázala propojení výuky s praktickým životem. V rámci projektu žáci vytvoří model domu, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce šetřil energii. Projekt je možno začlenit do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (vzdělávací obor Fyzika) a Člověk a svět práce (zde např. tematický okruh Design a konstruování).

Cíle:
 • seznámit žáky s používáním energetických štítků, naučit je v nich číst
 • seznámit žáky s praktickými možnostmi úspor energie v domácnosti
 • naučit žáky vybírat elektrospotřebiče v obchodě
 • ukázat správné zásady umisťování spotřebičů v místnosti
 • rozvíjení spolupráce ve skupině
Realizace projektu

V naší škole organizujeme asi tři projektové dny během jednoho školního roku. Žáci si mohou během jednoho dopoledne vybrat z nabídky, kterou jim učitelé připraví. V příloze najdete informace o projektu Dům, který mě neokrádá - viz příloha Upoutávka.

Mého projektu se zúčastnili žáci od šesté do deváté třídy. Bylo vidět, že i tento poměrně malý věkový rozdíl měl vliv na realizaci projektu - zatímco ti mladší byli zaujati více vymýšlením rodinných historií a kreslením půdorysů domů, ti starší se opravdu pečlivě věnovali výběru a umísťování spotřebičů na správná místa. Proto doporučuji skupinky žáků věkově „namíchat", je-li to možné.

Příprava na projektový den

Práci jsem rozdělila do dvou částí. V týdnu, který předcházel projektovému dni, jsem se se svou skupinou dvaceti žáků sešla na celý jeden den. Nejprve jsme se dvě vyučovací hodiny věnovali vytváření rodin. Žáci si vybrali role - matka, otec, děti, v jedné skupině se objevil i pes. Rozhodli se, jak bude jejich dům vypadat a podle připravené ukázky skutečného projektu (nalezeno na internetu) si načrtli půdorysy svých domů. Pak vymýšleli, které elektrické spotřebiče do jednotlivých místností umístí a vytvořili jejich seznam i s uvedením jejich cen.

Žáci si připravují půdorysy svých domů.
1. Žáci si připravují půdorysy svých domů.

Další obrázky jsou ke shlédnutí v příloze Fotodokumentace

Pak jsme pracovali s pracovními listy, viz příloha Pracovní list - informační list energetické štítky. Nejprve jsme se seznámili se štítkováním a energetickými štítky. Potom jsme si vysvětlili, co najdou na dalších dvou pracovních listech - viz přílohy Pracovní list - průzkum v obchodech - spotřebiče a Pracovní list - průzkum v obchodech - osvětlení. Ty žáci používali při zjišťování potřebných údajů v obchodech. Poté jsme se vydali do obchodního centra Letňany, kde žáci po skupinách „vyrazili" do elektroobchodů. Volila jsem toto centrum, protože je poměrně blízko naší školy a zároveň z hlediska bezpečnosti nehrozí tak velká rizika, jako v případě, že by žáci museli chodit sami po ulici. I s cestou to celé trvalo asi tři vyučovací hodiny. Děti byly průzkumem v obchodech nadšené. Všichni využili možnosti si s prodavačem popovídat. Pokud není v okolí vhodný obchod, je možné využít „internetové nakupování". Zvláště vhodná je adresa www.uspornespotrebice.cz, kde lze nalézt i cenové srovnání.

Po této fázi doporučuji listy vybrat a mít je až do projektového dne u sebe. Může se stát, že žák, který má vyplněné pracovní listy u sebe, nepřijde z nějakého důvodu do školy.

Projektový den

Během projektového dne měli žáci za úkol, teď už načisto, nakreslit půdorysy místností a do nich vyznačit zakoupené spotřebiče. Před třídou pak prezentovat svou rodinu, představit její jednotlivé členy, říci, které spotřebiče si vybrali a proč, kam je umístili a proč. Nakonec jsme všechno prezentovali na nástěnce. To všechno trvalo pět vyučovacích hodin. Závěrečnou reflexi jsme provedli formou rozhovoru. Otázky:

 • Jste spokojeni s prací ve vaší skupině (rodině)?
 • Bavila tě dnešní práce?
 • Co se ti dnes dařilo? Co méně?
Závěr

Přínos projektu pro zúčastněné žáky:

 • obohacení tradiční výuky
 • spojení výuky a praxe, žáci při závěrečné reflexi vedené formou rozhovoru velmi oceňovali možnost jít do obchodů, samostatně v nich vyhledávat informace
 • výchova k šetrnému postoji k životnímu prostředí

Překážky v práci na projektu:

 • někteří žáci nebyli během projektového dne ve škole a měli u sebe vyplněné pracovní listy (doporučení - listy po vyplnění vybrat a mít je u sebe)
 • zejména mladší děti věnovaly velkou část času vymýšlení imaginární rodiny na úkor práce se spotřebiči (doporučení - skupiny (rodiny) věkově namíchat, je-li to možné)

Finanční náklady

 • pouze dvě jízdenky MHD do nákupního centra a zpět

Časová náročnost

 • příprava na projekt - jeden den, cca 5 vyučovacích hodin
 • práce na projektu - jeden den, cca 5 vyučovacích hodin
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek