Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > Bohouš a Dáša proti chudobě

Ikona teoreticky

Bohouš a Dáša proti chudobě

Ikona odbornost
Autor: Člověk v tísni
Spoluautor: P. Chára, O. Nádvorník
Anotace: Informace o příručce, která pedagogům přiblíží, jak přitažlivou formou s využitím komiksového příběhu učit o tématu, jakým je chudoba. Součástí textu je i ukázka.
Téma příspěvku:Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: chudoba, česko proti chudobě, myšlení­ v evropských a globálních souvislostech
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV) vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni vydala učební materiál nazvaný "Bohouš a Dáša proti chudobě". Tato příručka zpracovává jeden z tematických okruhů průřezového tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) - konkrétně se jedná o téma chudoby.

Bohouš a Dáša proti chudobě
1. Bohouš a Dáša proti chudobě

Přestože je materiál "šitý na míru" gymnáziím, téma, které zpracovává, je předepsanou součástí průřezových témat i v RVP středních odborných škol a učilišť. Materiál je určen pro práci se studenty věkové skupiny od 13 - 18 let, lze ho tedy využít i pro pokročilejší studenty na druhém stupni základního vzdělávání.

Učební materiál by měl být pro učitele a studenty příležitostí seznámit se blíže s tématy chudoby a sociálního vyloučení v mezinárodní perspektivě, především v souvislosti se vznikem celosvětové iniciativy proti chudobě, jejíž součástí se stala i česká veřejnost prostřednictvím kampaně Česko proti chudobě.

Daný materiál je pro učitele zároveň nabídkou a inspirací, jak pojmout část průřezového tématu v souladu s jeho cíli a s obecnějšími cíli vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů. Průřezové téma je zde chápáno jako příležitost, jak při zpracovávání konkrétních témat (v našem případě chudoby) směřovat k učení a trénování klíčových kompetencí.

Soubor vybraných učebních lekcí (aktivit) dává studentům příležitost, aby sami nacházeli relevantní informace, dokázali je uvést do souvislostí, pokoušeli se řešit problémy, v kontaktu s druhými vyjadřovali a obhajovali své názory a postoje a případně aby sami v praxi uplatnili to, co se naučili. Zároveň jsme chtěli pomocí komiksového příběhu dvou obyčejných studentů, kteří se zabývají tématem chudoby, přiblížit tuto mnohdy tíživou a nepopulární problematiku zkušenostem a způsobu myšlení studentů a zároveň ji odlehčit (ne však zlehčit) mírně ironickým, ale optimistickým pohledem.

Příručku lze objednat zdarma na adrese lenka.budilova@clovekvtisni.cz.

Citace a použitá literatura:
[1] - CHÁRA, P.; NÁDVORNÍK, O. Bohouš a Dáša proti chudobě. Praha : Společnost Člověk v tísni, 2006. ISBN 80-86961-09-5. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf66 kBUkázka lekce - Být či mít
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 06. 2006
Zobrazeno: 4026krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TÍSNI, v. Bohouš a Dáša proti chudobě. Metodický portál: Články [online]. 12. 06. 2006, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/chudoba/599/BOHOUS-A-DASA-PROTI-CHUDOBE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.