Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > Dobrovolnictví jako zážitek II.

Ikona prakticky

Dobrovolnictví jako zážitek II.

Ikona zkusenost
Autor: Ivana Čamková
Anotace: Článek popisuje zkušenosti z práce se studenty - dobrovolníky. V této části se zaměřujeme především na motivaci a oceňování dobrovolníků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
  2. gymnaziální vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » Etická výchova » Spolupráce, přátelství, prosociální chování, tolerance » zvládá budování hodnotných vztahů ve vrstevnické skupině i ve vztazích s dospělými
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Klíčová slova: integrace, motivace, týmová spolupráce, ocenění, spolupráce, aktivita, komunita, dobrovolnictví, výchova k dobrovolnictví, role v týmu, Sociální klima třídy, sociální klima školy
Vazby článku:
Předchozí díl: Dobrovolnictví jako zážitek I.

Cíl výuky:

Cílem dobrovolnických aktivit je, aby student poznal své schopnosti a naučil se je využívat ve spolupráci s ostatními pro společný cíl, aby se naučil komunikovat a spolupracovat s lidmi s jiných sociálních a věkových skupin. 

Jak oslovit studenty?

Nadchnout, zaujmout, osobně zainteresovat… Osobně seznámit s komunitou, pro kterou se akce pořádá.  Nechat studenta, aby si nějakou akci zažil jako účastník – příště už bude chtít být „u toho“, být součástí týmu, spolehnout se i na působení vyprávění již fungujících dobrovolníků – spolužáků, přátel…  Nebát se dát najevo studentovi, že právě on, takový jaký je (s jeho schopnostmi i neschopnostmi) by nám v týmu chyběl, že ho potřebujeme.

Pokud dobrovolnictví funguje tak, jak má, tak se stává, že studenti sami přizvou k akci své kamarády, partnery, sourozence, rodiče, děti… Dobrovolnictví je totiž nakažlivé. Z takto nakažených dobrovolníků se někdy stávají noví studenti pořádající školy. Zjistí, že myšlenky, slova a činy, které jsou za školou vidět, jsou pro ně oslovující, a chtějí být součástí, líbí se jim prostor k (sebe)realizaci, který škola nabízí.

Postupně se jako dobrovolníci přidávají i studenti z jiných škol, kteří si o akci přečetli na Facebooku a chtějí něco zažít. Objevují se i lidé středního věku, kteří zjišťují, že jim nestačí jen život vymezený cestou do práce a z práce, rodinou a prací na zahrádce. Dokonce si nás našla na internetu paní, které je přes 70 let, obtížně se pohybuje, ale háčkuje pro nás srdíčka a účastní se každé akce…

Ale důležité je nevyvíjet na dobrovolníka tlak,  nesmí se z něj stát povinnost, jinak se radost a chuť vytratí. Dobrovolnictví bez svobodné vůle, která tíhne k dobru, ztrácí svou podstatu a nakažlivost.

Autor díla: Jindřich Novák

Jak organizovat?

Psát nějaké obecné pokyny k organizaci by bylo asi velmi složité, záleží na tom, o jakou akci se jedná. Ale rozhodně můžeme dát dva tipy na zjednodušení práce.

  1. Při přihlašování dobrovolníků na akci se vyplatí použít formuláře Google Docs (https://docs.google.com/), díky kterým si už předem můžeme vyjasnit, na jakou pozici se dobrovolník hlásí, co umí, čím chce přispět…
  2. Pokud je program akce náročnější a je nutné tvořit časový harmonogram, hodí se zase aplikace Doodle (http://doodle.com/cs/) .

Jak ocenit?

Chválit! Přímo na místě, ve škole, na Facebooku, na webových stránkách školy, v tisku (tiskové zprávy), v rozhlase, v reporážích místní internetové televize… Dobrovolnictví stále není běžné a obvyklé – pokud upozorňujeme na to, že se děje, děláme tím službu nejen současným dobrovolníkům, ale tvoříme tím prostor pro dobrovolníky budoucí.

Fotit! Fotografie z akcí se výborně vyjímají na nástěnkách školy, na výstavách, které mohou být součástí jiných akcí, a samozřejmě v médiích – ať tištěných nebo elektronických.

Autor díla: Jindřich Novák

Další formou ocenění může být třeba dobrovolnický večírek, kde dobrovolníci nedělají vůbec nic, jen si užívají. Obsluhy se mohou ujmout třeba učitelé. Studenti by se neměli podílet ani na přípravě večírku – teď jsou oni těmi, o které se pečuje.

Vedlejší efekty

Nejvýraznějším vedlejším efektem existence dobrovolnictví na škole je to, že prakticky realizujeme myšlenky, na kterých škola stojí. Žijeme ve společnosti, která je zahlcená slovy, čin má mnohem větší váhu. Jedna akce, na níž se naši dobrovolníci podíleli, má mnohem větší význam v propagaci školy než množství letáků. Je pro veřejnost čitelná, snáze hledá partnera pro spolupráci nebo sponzory pro případné akce. 

Škola se tak dlouho podílela na akcích, které pořádaly jiné organizace, až vyvstala nutnost založit organizaci vlastní, tak vznik KOS (Komunitního osvětového společenství  o. s.), kolem kterého se sdružují současní i bývalí studenti školy, přátelé a příznivci,  byl jen otázkou času. (http://www.kosas.cz/o-nas).

Autor díla: Jindřich Novák

Akce, na kterých se dobrovolníci podíleli - výběr

Jak to vidí dobrovolníci…

„Dobrovolnictví mi přináší krásný pocit, že jsem někomu pomohla. Zkuste to i vy, ale pozor – je to hodně návykové!“

„Dobrovolníka jsem zatím dělala jen na několika akcích tento školní rok, protože jsem předtím o těchto akcích moc neslýchala. V dobrovolnictví hodlám pokračovat, protože mě doopravdy nadchlo.

„O dobrovolnictví jsem se začala zajímat díky VOŠ Cheb. Na takových akcích se můžete seznámit s mnoha lidmi, kteří mají stejné zájmy jako vy a rozhodně si užijete plno zábavy.“

„Baví mě být dobrovolníkem. Jsem ráda součástí něčeho dobrého.“

„Když se vyskytla první příležitost si tuto činnost na vlastní kůži vyzkoušet, trošku jsem se bála, co to vlastně bude obnášet, jestli budu dost dobrá na to, abych vůbec mohla dobrovolnictví dělat. A řeknu vám, že pokud to děláte proto, že opravdu chcete někomu pomoci, či jen přispět troškou k tomu, aby se druzí měli lépe, je to báječný pocit. Lidé si vaší práce váží, jsou rádi, že se i v dnešní době najde někdo, kdo nekouká jen sám na sebe a na vlastní prospěch a v jejich očích je vidět upřímná radost. A právě tato radost vás naplňuje něčím, co se ani nedá popsat. Nikdo mě do dobrovolnictví nenutí a ani nemusí – je to zkrátka krásná věc, díky které je na světě o pár úsměvů více.“

Reflexe:

Dobrovolnické aktivity SZŠ a VOŠ v Chebu jsou pozitivně hodnoceny jak účastníky akcí a pedagogy, tak především samotnými dobrovolníky. Nejlepším ukazatelem úspěšnosti je, že dobrovolnictví se šíří i mezi jejich přáteli a rodinnými příslušníky. Jako další znamení pozitivního vlivu považujeme pořádání vlastních, studentských aktivit.

Rizikem je "přesycení" množstvím aktivit nebo přílišný tlak, důraz kladený na účast v dobrovolnických aktivitách.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 01. 2015
Zobrazeno: 5550krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČAMKOVÁ, Ivana. Dobrovolnictví jako zážitek II.. Metodický portál: Články [online]. 14. 01. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/aktivita/19447/DOBROVOLNICTVI-JAKO-ZAZITEK-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.