Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Uspořádání

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Množinové představy. Při procesu uspořádání dítě vnímá dva a více objektů. Nastupuje tak vztahové vnímání (podpora kauzálního myšlení).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: matematická gramotnost, předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, kazuální myšlení, množinové představy, manipulativní činnosti

Pohádka o veliké řepě

Pomůcky

Předloha se zakreslenou velikou řepou a připravenou tabulkou (tzv. filmovými okénky) pro přikládání jednotlivých postav známé pohádky. Postavy (dědek, bába, vnučka, pejsek, kočka, myš) jsou na samostatných kartičkách zakresleny tak, aby po doplnění tabulky na sebe obrázky navazovaly.

Aktivity

Dítě nejprve volně manipuluje s obrázky postav a řadí je na předlohu podle děje známé pohádky. Obtížnější variantou je náhodné odkrývání postav a jejich zařazení na správné místo děje. Dítě si postupně děj odříkává, pracuje tak s následností děje.

Pro využití pohádky o veliké řepě je vhodná i varianta s pohybem: Děti si tajně vylosují vlastní roli a na pokyn učitelky (např. tlesknutí, zvuk trianglu, hudba) se všechny seřadí za pomyslnou řepu.

Zvířátka

Pomůcky

Na samostatných kartičkách jsou vyobrazena různě velká zvířata (kůň, osel, pes, kočka, kohout). Pro větší kontrast je vhodné řadit zvířata na připravený bílý list papíru.

Aktivity

Dítě postupně řadí zvířátka podle velikosti na bílý list papíru. Je vhodné střídat různé typy uspořádání (vzestupně, sestupně, horizontálně, vertikálně). Dítě při práci využívá analogie.

Duha

Pomůcky

Na předloze je zakreslena sedmibarevná duha. Ve stejných barvách jsou připraveny proužky z „vlnkového“ papíru.

Aktivity

Dítě podle barev na obrázku duhy postupně skládá na předloze barevné proužky a vytváří tak svoji barevnou škálu. Pracuje bez významové i dějové nápovědy.

K procvičení kritického myšlení je vhodné barevnou škálu dítěti připravit a úmyslně zařadit chybu. Dítě chybu hledá tak, že kontroluje pořadí barev. Když chybu najde, pořadí barev opraví.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 03. 2014
Zobrazeno: 11458krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. MŠ - Uspořádání. Metodický portál: Články [online]. 03. 03. 2014, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLD/18441/MS---USPORADANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.