Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Shodnost

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Geometrické představy. Díky vnímání shodnosti může dítě postřehnout odlišnosti, učí se rozlišovat. Spontánně rozvíjí odhad.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: manipulační hry, předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, geometrické představy, manipulativní činnosti

Šašek

Pomůcky

Šašek na pracovním listu má velkou čepici, ze které mu „vypadla“ barevná kolečka, zůstaly po nich bílé „díry“. Velikost některých koleček je jen nepatrně odlišná.

Aktivity

Dítě manipuluje s „vypadlými“ barevnými kolečky volně a hledá k nim odpovídající „díru“ v čepici.

Termín kruh není třeba v předškolním věku používat, dítě v tomto věku používá především předmětné pojmy (např. střecha, věžička, kolečko). Dítě se může samo přesvědčit o správnosti řešení. Pracujeme s chybou: Dítě neopravujeme okamžitě, čekáme, až samo chybu odhalí.

Panáčci

Pomůcky

Vystřižené barevné postavičky, které představují jednoho panáčka v různých polohách, mají na pracovním listu svůj „stín“. Dva panáčci jsou ze semaforu v odpovídající barvě (červená a zelená).

Aktivity

Dítě s panáčky manipuluje, hledá k nim odpovídající „stín“ na pracovním listu. Shodné je to, co se přesně kryje. Dítě se může samo přesvědčit o správnosti řešení. Lze položit otázku: „Které panáčky znáš ze semaforu na přechodu pro chodce?“

Hrad

Pomůcky

Předlohy s levou polovinou pro praváky (viz obr. A) nebo s pravou polovinou hradu pro leváky (viz obr. B). Zařadíme i několik opačných polovin různých hradů, a to ve větším počtu než je počet předloh.

Aktivity

Dítě volně manipuluje s polovinami hradů. Intuitivně vybírá vhodnou polovinu hradu (hrad je „hezký“, když je souměrný) a přikládá ji k opačné polovině hradu na předloze. Hledá odlišnosti, kontroluje správné části hradu (barva, tvar, velikost jednotlivých částí). Polovinu hradu, kterou dítě nahodile, avšak nesprávně vybralo, odloží mimo pracovní plochu. Děti můžeme vést otázkou: „Která část se nám nehodí?“ Dítě se může samo přesvědčit o správnosti řešení, vedeme je ke kontrole detailů.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 03. 2014
Zobrazeno: 11433krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. MŠ - Shodnost. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2014, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLC/18447/MS---SHODNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.