Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Třídění

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Množinové představy. Dítě třídí na základě stejné vlastnosti (charakteristiky), např. má stejnou barvu, tvar, velikost jako ten druhý nebo další.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: manipulace, matematická gramotnost, předmatematické představy, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, manipulativní činnosti

Barevné obrázky

Pomůcky

Sada obrázků s předměty v základních barvách (žlutá, červená, modrá a zelená) a hrací kostka s barvami.

Aktivity

Dítě hodí barevnou hrací kostkou. Ta určí barvu obrázků, které bude dítě vybírat a vytvářet z nich skupinky obrázků stejné barvy. Diskutujeme s dětmi, jaké znají věci dané barvy (např. žluté slunce, modré nebe, červené jahody, zelené okurky).

Barevné tvary

Pomůcky

Čtyři předlohy barevných geometrických útvarů (např. žlutý čtverec, oranžový trojúhelník, modrý obdélník a zelený kruh) z „vlnkového“ papíru na černé kartě a sada vystříhaných geometrických tvarů v různých barvách. Většina z nich má stejnou barvu jako útvar na předloze. Je možné do sady vystříhaných útvarů přidat i takové, které mají jiný odstín barvy než útvary na předloze.

Aktivity

Dítě třídí připravené tvary a pokládá (přiřazuje) je na předlohy. Pracuje přitom se dvěma podmínkami: barva a tvar. Hledá tedy všechny žluté čtverce, modré obdélníky apod. Na velikosti útvarů nezáleží. Dítě tvoří skupiny stejné charakteristiky. Útvary, které nesplňují obě dané podmínky, dítě vyřazuje.

Jestliže byly do sady vystříhaných tvarů přidány i útvary, které mají jiný odstín barvy než útvary na předloze, musí je dítě také vyřadit.

Kapesníky

Pomůcky

Předloha s obrázkem, na němž maminka s dcerkou věší kapesníky na připravené šňůry na prádlo (viz obr.), a sada větších a menších kapesníků v barvě modré a žluté.

Aktivity

Dítě manipuluje s připravenými kapesníky podle zadání: „Maminka chce, aby vyprané prádlo na šňůře pěkně vypadalo. Pomůžeš jí uspořádat kapesníky?“ Předpokládáme, že dítě bude třídit podle předlohy velké kapesníky na šňůru maminky, malé kapesníky na šňůru holčičky. Dítě však může mít osobitý přístup. Pozorujeme, zda dodržuje pravidelnosti. Pokud dítě zavěšuje kapesníky nahodile, „provokujeme“ je k nějaké pravidelnosti (např. střídání barev nebo nejprve žluté a pak modré kapesníky).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 02. 2014
Zobrazeno: 13306krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. MŠ - Třídění. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2014, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLC/18437/MS---TRIDENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.