Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kompetence k učení > odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Animals

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Autor Anita Šťastná
Děti si pomocí her a průpravných cvičení osvojí pojmenování druhů zvířat.

Úvod

Každá hodina angličtiny by měla začínat rituálem, aby děti věděly, že začíná angličtina. Od chvíle, kdy rituál proběhne, komunikuje učitelka s dětmi pouze anglicky.

Jako rituál může sloužit písnička s tanečkem, básnička. Jako příklad uvádím písničku "Hello everyone".

"Hello everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
hello everyone, tralalalalalalala."

Průpravná cvičení

Děti sedí uprostřed herny. Učitelka s maňáskem zvířátka (v našem případě s kočičkou) má před sebou obrázky domácích zvířat a říká: "I am a cat." Děti opakují po učitelce: "A cat."

Poté učitelka ukáže na některý z obrázků zvířat: "There is a dog." Děti opět zopakují: "A dog."

Takto si s dětmi projdou všechny názvy zvířat.

Následně se učitelka ptá dětí: "Who are you?"
Dítě si vezme obrázek zvířete, jehož název si zapamatovalo a řekne například "I am a dog." Pokud je zvíře pojmenováno správně, dítě si smí obrázek nechat a klade otázku kamarádovi: "Who are you?"
Když už nezbývá žádný obrázek, ale nevystřídaly se všechny děti, vrátíme do hry všechny obrázky zvířat.

Jedno dítě stojí na židli a říká „I like a dog.“ Pokud mají psa rády i ostatní děti, začnou psa předvádět, tzn. chodit po čtyřech a štěkat. Pokud dítě řekne zvíře, které jiné dítě nemá rádo, zůstane stát a nebude zvíře předvádět.

Hlavní činnost

Dítě pošeptá učitelce, které zvíře má rádo (např. kočku) a které ne (např. krávu): "I like a cat. I don´t like a cow".
Učitelka jde za zbytkem třídy a rozdělí je na dvě skupiny (cats and cows). Jedna skupina bude představovat zvíře, které má dítě rádo, ta druhá naopak.
Potom dítě chytá kamarády ve třídě a dítě, které je chyceno, musí říct, které zvíře představuje, např.: "I am a cat". Pokud se jedná o zvíře, které má chytač rád, odvede ho do rohu třídy, kde chycené dítě už zůstane. Pokud je to zvíře, které nemá rádo, nechá ho a běží dál.

Děti si sednou do kruhu a učitelka rozdělí mezi děti obrázky zvířat, přičemž každé dítě představuje jedno zvíře. Poté začne zpívat písničku Old MacDonald Had a Farm. Pokud dítě zaslechne název zvířete, jehož obrázek mu byl přidělen, zvedne obrázek nad hlavu. Písničku zpíváme několikrát, aby si ji děti osvojily. Při každém opakování písně děti posunou obrázek dítěti po pravé ruce, čímž se vystřídají v různých rolích.

Závěr

Děti dostanou obrys masky a domalují na ni libovolný zvířecí obličej. Poté pouze řeknou, jakou masku si vyrobily. Nasadí masku a řeknou například: "I am a duck."

Reflexe

Na závěr je opět vhodný rituál v podobě obměněné písničky, kterou jsme použili v úvodní části.

"Bye, bye everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
bye, bye everyone, tralalalalalalala."


K výrobě vlastních kartiček můžete využít doporučené materiály z modulu DUM nebo si vyrobit vlastní s použitím obrázků z modulu Wiki:

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek