Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > Montessori: náměty pro anglický jazyk

Montessori: náměty pro anglický jazyk

Informativní příspěvek
Tento příspěvek obsahuje několik námětů na aktivity, které podporují procvičování mluveného projevu v anglickém jazyce hravou formou. Tyto aktivity podporují u dětí rozvoj komunikačních dovedností a poskytují jim radost ze schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

Znalost anglického jazyka je v současnosti nevyhnutelná a výuka angličtiny se zavádí už v předškolních zařízeních. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout učitelům angličtiny nové nápady a náměty pro zpestření výuky. Aktivity popsané v tomto článku jsem vymyslela a používám je ve třídě montessori. Tyto aktivity podporují u dětí zájem o komunikaci v cizím jazyce přirozenou formou.

Jako pomůcky používám prstové maňásky, obrázky anebo reálie. Prstoví maňásci představují zvířata žijící buď v lese, v džungli, anebo na farmě. Používám vždy jenom jednu sadu na jednu hru. Je-li počet dětí ve třídě vyšší než počet maňásků, které mám k dispozici, rozdělím děti do menších skupin. Každé dítě dostane (nebo si vytáhne) z vrecouška jednoho maňáska a vymyslí pro něj jméno. Navléknutím maňáska na prst zvířátko ožije a setkává se s ostatními zvířátky. Tímto způsobem se dají procvičit fráze jako: What's your name?, My name's..., How old are you?, I'm..., I can (run)., I can't (fly). Maňásky si starší děti mohou vyrobit i samy. Určitě mi dá každý učitel jazyků za pravdu, že pro výuku cizího jazyka u dětí jsou nevyhnutné obrázky a ještě efektivnější výuku poskytují reálie, například hračky nebo ovoce a zelenina. Pomocí obrázků anebo reálií si děti mohou procvičit výrazy jako například: Can I have...?, Here you are., Thank you. Děti mohou pracovat buď ve dvojicích, anebo v menších skupinkách.

Doufám a pevně věřím, že jsem tímto příspěvkem inspirovala další učitele angličtiny ve školkách a školách zaměřených na výuku metodou montessori.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek