Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Aktivita: Vánoce stokrát jinak

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších rituálů v roce jsou Vánoce. Tato aktivita vede ke zkoumání rozdílných přístupů k Vánocům i srovnání dnešní podoby svátku s jeho původním smyslem vycházejícím z biblického příběhu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
  2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
  3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Starověk » zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Bible.
Klíčová slova: tradice, Vánoce, diskuze, Bible, kulturní odlišnost, rituál

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších rituálů v roce jsou Vánoce. Tato aktivita vede ke zkoumání rozdílných přístupů k Vánocům i srovnání dnešní podoby svátku s jeho původním smyslem vycházejícím z biblického příběhu.

Cíl uvědomění si rozmanitosti způsobů oslav Vánoc a jejich porovnání s biblickým textem.

Formy práce – samostatná práce, práce v malých skupinkách, diskuze.

Pomůcky – Bible.

Popis v krocích

Krok 1: Nechte žáky napsat na kousek papírku to, jak se doma slavily Vánoce (jak se zacházelo s dárky, postavou Ježíška atd.) a jaký příběh se k nim pojil (Ježíšek nosí dárky, uvidíš zlaté prasátko apod.).

Krok 2: Rozdělte žáky do skupinek a pozvěte je, ať si vánoční příběhy vzájemně převyprávějí a připojí i rituály a symboliku, kterou mají spojenou se slavením Vánoc doma. Úkolem je, aby hledali podobnosti a rozdíly mezi způsobem slavení Vánoc.

Krok 3: Nechte žáky prezentovat výsledky jejich práce v malých skupinách. Poté diskutujte s celou třídou, jaké aspekty by rádi zachovali, až budou jednou Vánoce slavit s vlastními dětmi.

Krok 4: Přečtěte žákům biblický text z evangelia podle Lukáše, 1, 5–37 a 2, 1–20 (viz příloha k tomuto textu).

Krok 5: Debatujte s žáky o tom, v jakých aspektech se liší příběh, který slýchali doma, od biblického textu. Dejte žákům za domácí úkol vypátrat, jak a kdy se stalo, že nastaly odchylky v interpretacích této události a že se dnes Vánoce slaví tak, jak se slaví.

Zdroj MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, 2010, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.


a
b

Článek je v těchto kolekcích:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc30 kBPříloha – Vánoce stokrát jinak
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 07. 2010
Zobrazeno: 19091krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Vánoce stokrát jinak. Metodický portál: Články [online]. 28. 07. 2010, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GMD/9345/AKTIVITA-VANOCE-STOKRAT-JINAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.