Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k řešení problémů

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k řešení problémů > Česká kultura a společnost po 2. světové...

Česká kultura a společnost po 2. světové válce

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor PhDr. Ludmila Bystroňová
Tento příspěvek ukazuje jednu z možností, jak seznámit žáky s kulturou a životem po 2. světové válce v našem státě, motivuje žáky ke komunikaci s rodiči a prarodiči o životě v době tzv. lidově demokratického a socialistického Československa (1945−1989) a současně představuje jedno z možných hodnocení žáků ve skupinové práci.

Cíl výuky

Cílem příspěvku je motivovat žáky k poznávání národní historie a kultury, pracovat s novými netradičními zdroji informací, navázat nad fotografiemi rozhovory žáků s jejich rodiči a prarodiči, ale i se spolužáky.

V roce 2013 se v jedné třídě sešly převážně dívky. V souvislosti s tématem „Nejnovější dějiny – kultura, život v Československu“ vyučující žákům a žákyním navrhla, aby se souhlasem rodičů a prarodičů přinesl do hodiny fotografie, na kterých si budou demonstrovat kulturu odívání, včetně účesů typických pro různá desetiletí po 2. světové válce. Po počáteční nedůvěře se nakonec shromáždilo přes 60 fotografií. V dvouhodinovce pak proběhly tyto aktivity.

Kürschner. Wikimedia.org : Nutria hat and collar, Leipzig 1966 [online]. 2009-01-04 [cit. 2015-10-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nutria_hat_and_collar,_Leipzig_1966.jpg>.

První blok:

2 žáci se věnovali skenování a třídění fotografií do skupin podle časového zařazení. Ostatní žáci a žákyně byli rozděleni do 3 skupin a byli seznámeni s úkoly, které je čekají. Vyučující rozdělila žáky a žákyně do skupin a přidělila jim jednotlivá období. Každá ze skupin musela vypracovat všechny tři zadané úkoly.

  1. úkol – prohlédnout, zhodnotit fotografie za určité období (40.–50., 60.–70., 80. léta)
  2. úkol – pokusit se na základě zkoumaní fotografií a rozhovoru se svými rodiči či prarodiči uvést, co bylo typické pro oblečení, obuv, účes dané doby, pokusit se určit materiál použitý na oblečení a obuv a zamyslet se nad možnostmi doby, příčinami, které ovlivňovaly tyto skutečnosti
  3. úkol – zástupce skupiny vystoupí s prezentací dokumentovanou 2–3 fotografiemi, představí celé třídě období a podstatné znaky, které byly vysledovány z fotografií

Na rozhodnutí skupiny záleželo, koho si vybere za svého zástupce, vystoupení a způsob prezentace dotyčného žáka/žákyně pak mohlo ovlivnit výsledné hodnocení celé skupiny a každého jedince.

Druhý blok:

Vlastní příprava skupin, ke kterým se připojili i skenující žáci, trvala 20 minut. V rámci domácí přípravy pak probíhaly rozhovory s rodiči a prarodiči, příprava prezentací.

Třetí blok:

V druhé hodině následovaly 3 vystoupení, která ukázala výsledek spolupráce jednotlivých žáků a žákyň uvnitř skupin, jejich pozornost, všímavost a schopnosti popsat a zhodnotit oblečení, účes a obuv, které se v určité době nosily. Poté vyučující shrnula závěry jednotlivých vystoupení a doplnila je o další vhodné informace o charakteru a podmínkách života občanů v Československu.

Čtvrtý blok:

V závěru hodiny obdrželi žáci a žákyně hodnoticí dotazník. Po jejich vyhodnocení byly vyučující všem zapojeným žákyním a žákům přiděleny známky.

Ověření:

Ověření metodiky proběhlo ve školním roce 2013/2014 a u žáků a žákyň se setkala s příznivou odezvou.

Reflexe

S fotografiemi jsem s žáky a žákyněmi již pracovala, ale šlo o oficiální dokumenty. Někteří žáci a žákyně nebo spíše jejich rodiče a prarodiče nebyli příliš nadšení ze zapůjčení osobních obrázků. Jiné naopak vyhledávání správných objektů v rodinných archivech motivovalo nejen ke vzpomínkám, ale i hovoru s dětmi, které se dozvídaly zapomenuté historky. O některých jsme se dověděli i při prezentacích.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf197 kBSebehodnocení a hodnocení skupinové práce
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek