Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Klima a vegetace

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Mgr. Markéta Kubešová
Anotace: V pracovním listu, který je doplňkem k učebním textům Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou, získávají žáci dovednost využívat informace, které poskytují klimadiagramy Sao Paula a Antofagasty (Klimmadiagramme weltweit, 2007). Tato dvě města leží na stejné rovnoběžce, a přesto je jejich klima vlivem mořských proudů naprosto rozdílné. Následuje úkol, v němž žáci poznávají výškové vegetační stupně na fotografiích a popisují na základě obrázků změnu vegetace v závislosti na nadmořské výšce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Přírodní prostředí » objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Problematika vztahů organismů a prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list, Školní atlas světa
Klíčová slova: klima, regiony světa, Jižní Amerika, Zikmund, Hanzelka, výškové stupně vegetace

Tento pracovní list navazuje na článek Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou.


Pracovní list:
Klima a vegetace (žáci zpracovávají úkoly ve dvojicích)

Citace a použitá literatura:
[1] - Klimadiagramme weltweit. Südamerika: Sao Paulo und Antofagasta. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://klimadiagramme.de/index_5.html].  
[2] - DOSTÁL, V. Mýtus: brzy na Zemi nebudou žádné tropické deštné lesy. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.priroda.cz/detail_foto.php?id1=739&id2=...].  
[3] - Edible and medicinal wild plantes - project Yungas in Argentina - Lama in la puna . [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.couplan.com/i_images/i_yungas/lama_dans...].  
[4] - BERND, A. Mangroves like this live in the Laguna de los Patos. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.afae.it/pages/tematica/biotopi/biotopi/...].  
[5] - POLÁK, J. Vzpomínky na Ecuador - Tráva, tráva, tráva..., tak vypadá oblast tzv. parámos. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.horyinfo.cz/image/gallery_clanky_cesty/...].  
[6] - MARTINICO, C. Andes Mtns from air.. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.travelblog.org/Photos/66359.html].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf193 kBKlima a vegetace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 09. 2008
Zobrazeno: 6513krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUBEŠOVÁ, Markéta. Klima a vegetace. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2008, [cit. 2020-01-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/2579/KLIMA-A-VEGETACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.