Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hodina matematiky s přítelem počítačem – společné tečny kuželoseček

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Václav Zemek
Anotace: Určení společných tečen elipsy a paraboly graficky i analyticky. Využití programů Cabri geometrie a Derive.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Geometrie » řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Základní: Počítač, program Microsoft Office, dataprojektor
Rozšiřující: program Cabri geometrie II Plus, program Derive 6
Klíčová slova: tečna, kuželosečka, elipsa, parabola

V hodinách matematiky musíme s časem dobře hospodařit. Proto je někdy obtížné rozhodování, zda do výuky zařadit či nezařadit úlohu, která je sice zajímavá, přínosná, ale příliš mnoho času zabírají úpravy výrazů či složité konstrukce. S „přítelem" počítačem lze tento problém minimalizovat. Ukažme si to na úloze o společných tečnách kuželoseček.

Metodické poznámky

Metodické zpracování úlohy o společných tečnách kuželoseček je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám školy. V ideálním případě pracujeme v počítačové učebně s žáky, kteří ovládají příslušné programy. S nimi dohodneme strategii řešení, pomůžeme jim při zpracování dílčích kroků na počítači a na závěr porovnáme a shrneme výsledky. Další úlohy mohou žáci řešit samostatně nebo ve skupinách s individuální pomocí učitele. Myslím, že i pokud máme k dispozici pouze učebnu s dataprojektorem, je přínosné vysvětlit žákům řešení uvedené úlohy.

V RVP pro gymnázia je napsáno, že „vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka také k užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci výsledků". Vyučovací hodina matematiky, kterou popisuji, přispěje při dobrém metodickém vedení k tomuto cíli.

Citace a použitá literatura:
[1] - PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-099-3. 
[2] - KOČANDRLE, M.; BOČEK , L. Matematika pro gymnázia, Analytická geometrie. Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-163-9. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf126 kBo společných tečnách kuželoseček.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 06. 2008
Zobrazeno: 4762krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZEMEK, Václav. Hodina matematiky s přítelem počítačem – společné tečny kuželoseček. Metodický portál: Články [online]. 05. 06. 2008, [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/2368/HODINA-MATEMATIKY-S-PRITELEM-POCITACEM---SPOLECNE-TECNY-KUZELOSECEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.