Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické...

Ikona informativni

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Autor: Jakub Holec
Anotace: Seriál článků vznikl s cílem nabídnout učitelům metodické materiály sloužící jako zdroj inspirace do výuky podporující rozvoj důležitých gramotností napříč předměty na 2. stupni základní školy. Seriál článků je výsledkem práce garantů vzdělávacích oblastí v rámci projektu PPUČ, jehož cílem je podpořit výuku, ve které učitelé v rámci svých předmětů napomáhají rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Klíčová slova: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální gramotnost, PPUČ, 2. stupeň ZŠ

Pro jednotlivé vzdělávací oblasti byly zpracovány náměty na učební činnosti žáků, které pomáhají v rozvoji gramotností, a to na specifickém obsahu jednotlivých předmětů na 2. stupni ZŠ. Každý námět na učební činnost obsahuju popis výukové aktivity z pohledu žáka a komentář z pohledu oborových cílů a cílů zaměřených na některou ze tří gramotností – čtenářskou, matematickou a digitální. Přitom popis na gramotnosti zaměřeného cíle napomáhá v pochopení toho, v čem specificky daná aktivita napomáhá k rozvoji důležité gramotnosti žáků.

Uvedené náměty na učební činnosti představují zdroj možné inspirace do výuky, přičemž nabízejí příležitosti k jejich úpravám podle specifických potřeb žáků a vlastní kreativity a zkušenosti učitelů. Nabízené výukové aktivity umožňují využití ve vlastní výuce, nicméně zároveň nabízí příležitost k dalším úpravám na základě dovedností a zkušeností každého učitele. Přitom je zásadní s materiály pracovat v kontextu konkrétní třídy a školy jako se zdrojem, který nabízí nápady na možné promítnutí gramotností do témat, která nabízejí jednotlivé školní předměty.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 02. 2019
Zobrazeno: 3226krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2019, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22000/VYUKOVE-AKTIVITY-PRO-ROZVOJ-CTENARSKE-MATEMATICKE-A-DIGITALNI-GRAMOTNOSTI-NA-2-STUPNI-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.