Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematika v galeriích II
Odborný článek

Matematika v galeriích II

17. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Eva Zelendová

Anotace

Vyžití výtvarných děl pro aktivity v hodinách matematiky s možným zapojením ICT.

Jak bylo uvedeno v článku Matematika v galeriích, který byl na Metodickém portálu www.rvp.cz publikován v loňském roce, využití výtvarných objektů pro rozvíjení matematické gramotnosti žáků nebývá příliš obvyklé. Důvodem mohou být zvýšené nároky, které jsou v tomto případě kladeny na učitele. Jestliže si učitel vybere vhodný umělecký objekt, musí si v první řadě promyslet, zda s žáky bude pracovat přímo v prostorách, kde je objekt umístěn (galerie, park, atrium nákupního střediska apod.), nebo zda objekt vyfotografuje a matematické úkoly bude s žáky řešit ve třídě. V obou případech musí učitel zvolit vhodnou formu výuky a pro žáky připravit pracovní listy. Vynaložené úsilí však může pomoci snížit obavu a strach z matematiky.

Ve výše zmíněném článku byly čtenářům předloženy náměty na využití tří uměleckých děl (Neúplná otevřená krychle – autor Solomon Sol LeWitt, ZIG ZAG – autor Petr Kvíčala a Socha v kvádru – autor neuveden). Nyní si vám dovolujeme nabídnout další tři aktivity (Dalekohled – autor Lubomír Jarcovák, Černobílé nápovědi – autor Stanislav Kolíbal a Etuda No. 8 – autorka Dóra Maurer, Maďarsko). Všechny aktivity lze využít při výuce jak na druhém stupně základní školy nebo na nižším stupni gymnázia, tak na střední škole. Při jejich řešení je možné s výhodou využít ICT prostředky.

Pro všechny aktivity byly připraveny pracovní listy a následně byly aktivity ověřeny ve výuce. Poděkování patří RNDr. H. Liškové (VOŠP a SPgŠ Litomyšl), Mgr. J. Plíškové (ZŠ J. Ressla Pardubice), Mgr. J. Strupkové (Gymnázium Budějovická Praha), Mgr. V. Semerákové (Gymnázium Christiana Dopplera Praha), Mgr. J. Vaňkové (gymnázium FXŠ Liberec) a učitelům z třeboňského gymnázia (Mgr. I. Čurdové, Mgr. M. Krynickému a Mgr. K. Pazourkovi, Ph.D.), kteří na základě zkušeností z ověřování pomohli upravit zadání aktivit, přispěli metodickými radami k využití pracovních listů a poskytli zajímavá žákovská řešení.

Podrobné zpracování postupu řešení s metodickými poznámkami a postřehy z ověřování jednotlivých aktivit ve školách naleznete spolu s pracovními listy pro žáky v přílohách tohoto článku.

V rámci ověřování byly předkládané aktivity žáky i učiteli hodnoceny kladně. Spojení matematiky s uměleckými díly bylo pro žáky nezvyklé, připravené úkoly však řešili vesměs s velkým zájmem. Využití ICT se ukázalo jako samozřejmost u menšího počtu žáků, než bylo předpokládáno. Přesto se našli žáci, kteří v aktivitě Dalekohled využili tabulkový procesor, v aktivitě Černobílé nápovědi grafické prostředí PC a v aktivitě Etuda No. 8 prostředí pro tvorbu grafů. Během řešení zadaných úkolů mohli žáci kdykoliv využít internet pro vyhledání informací.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
374.02 kB
PDF
Dalekohled
pdf
217.77 kB
PDF
Dalekohled_PL
pdf
346.68 kB
PDF
Černobílé nápovědy
pdf
176.76 kB
PDF
Černobílé nápovědy_PL
pdf
558.59 kB
PDF
Etuda No. 8
pdf
275.39 kB
PDF
Etuda No. 8_PL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Předchozí díl:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

rýsovací prostředky, výpočetní technika