Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hry pro začlenění dítěte do třídního kol...

Ikona prakticky

Hry pro začlenění dítěte do třídního kolektivu

Ikona inspirace
Autor: Dobiášová, M., Hájková, M., Nešporová, M.
Anotace: Nezřídka se stává, že třídní kolektiv dítě s ADHD kvůli jeho projevům (často agresivním, neadekvátním) vyloučí a děti si s ním nechtějí hrát, sedět v lavici, být ve skupině při kolektivních činnostech atd. To má na psychiku dítěte často devastující účinky. Je proto žádoucí, aby asistent prostřednictvím společných aktivit a her pomohl dítěti se začleněním či znovu začleněním do kolektivu. Tak jako vždy je třeba mít aktivní přístup, trpělivost a chválit za maličkosti. Níže uvádím příklady her, které jsou pro tento záměr vhodné.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: relaxace, asistent pedagoga, ADHD

Čilá statistika

Cíl: vzájemné poznání, uvolnění, spontaneita, pohotová reakce

Popis: Vedoucí hry si připraví otázky směřující k tomu, co by se hráči mohli zajímavého o sobě dozvědět. Hráči pak podle ohlášeného klíče vždy přeběhnou a vytvoří dva zástupy, jeden nalevo a druhý napravo.

Napravo jde   Nalevo jde
kdo si rád povídá   kdo rád mlčí
kdo rád zpívá   kdo nerad zpívá
kdo už ochutnal pivo   kdo ještě neochutnal pivo
kdo na něco hraje   kdo na nic nehraje
kdo rád maluje   kdo nerad maluje
kdo se rád hádá   kdo se nerad hádá
kdo se rád pere   kdo se nerad pere
kdo zkusil kouřit cigaretu   kdo ještě nezkusil kouřit cigaretu
kdo rád chodí do školy   kdo nerad chodí do školy
kdo rád hraje hry na PC   kdo nerad hraje hry na PC
kdo má doma domácí zvíře   kdo nemá doma domácí zvíře

Hra musí mít spád, aby nebyl čas na řeči. V debatě po hře si povídáme o tom, co kdo zjistil nového, co koho překvapilo nebo zaujalo na někom jiném.

Poznámka z praxe: Tato hra děti většinou velmi baví a pro vedoucího je cenným zdrojem informací o dětech. Doporučuji asistentovi zapisovat si zájmy několika vybraných dětí.

Tleskání na vyřazování

Popis: Sedí se v kruhu a vedoucí začne vytleskávat na nohy, pak na ruce dvakrát svoje jméno, pak jméno někoho dalšího ve skupině. Kdo se splete, vypadává.

Poznámka z praxe: Nehrát příliš dlouhou dobu, doporučuji vymyslet dítěti možnost, jak se do hry vrátit – např. po udělání dřepů či po napočítání do dvaceti atd.

Na němou zprávu

Organizační forma: sezení v kruhu, hlučnost nízká

Cíl: empatie, spolupráce, komunikace

Popis: Ve hře si představujeme, že mezi mimem a ostatními je silná skleněná stěna. Skrze ni se sice dobře vidíme, ale neslyšíme nic. Dítě si vymyslí stručnou zprávu a pokouší se nám ji předat beze slov. Když to zvládne, pokusí se o totéž dítě, které uhodlo obsah zprávy.

Poznámka z praxe: Tuto hru lze obměnit – můžeme mít vypsané různé pojmy a činnosti (ty mohou být na společné téma) a jedno dítě je předvádí ostatním. Tato hra děti většinou baví, máme-li ale v kolektivu slabší dítě, kterému to nejde, hru koncipujeme tak, aby mělo i ono šanci – tj. že slova musí být jak těžší, tak velmi jednoduchá a tomuto dítěti dáváme právě ta jednoduchá.

Mrkaná

Cíl: cvičení pozornosti a rychlé reakce. Hra přináší uvolnění a dobrou náladu. Umožňuje konstruktivně se vypořádat s agresivitou, soutěživostí a odbourat hostilitu (nepřátelský postoj).

Věk: od 8 let

Doba: asi 15 min

Popis: Vytvoříme kruh dvojic dětí, kdy jedno stojí a druhé před ním dřepí. Ten, co stojí, má ruce za zády a dívá se dítěti před sebou na záda. Jedno dítě (případně vedoucí) stojí sám, bez dvojice. Rozhlíží se po dřepících dětech a pokouší se někoho ze sedících přivolat „mrknutím“ k sobě. Dítě, které zpozoruje, že je „přivoláváno“, se snaží co nejrychleji dostat směrem k volajícímu (odskočí, rychle odejde). Ten, kdo stojí za ním, se mu pokouší v tom zabránit. Když se to hlídači podaří, pouze si ve dvojici vymění role. Když mu ale dítě „uteče“, připojí se k původnímu mrkači a stává se hlídačem. Ten, kdo zůstane stát sám, plní úlohu mrkače.

Poznámka z praxe: Zábavná hra. Některé děti schválně „nestíhají“ svého kolegu chytit, aby se tak stali mrkajícími – tomuto lze zabránit např. opatřením, že každý smí mrkat nejvíce dvakrát, či nějakými sankcemi za opakované „nechycení“ kolegy (je nutno rozlišit, kdy to dítě nezvládlo a kdy to dělá schválně).


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M., HÁJKOVÁ, M., NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.


Související blog na Metodickém portálu RVP.CZ: http://kazuistiky.blogy.rvp.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 07. 2015
Zobrazeno: 18196krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Dobiášová, M., Hájková, M., Nešporová, M.. Hry pro začlenění dítěte do třídního kolektivu. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2015, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20175/HRY-PRO-ZACLENENI-DITETE-DO-TRIDNIHO-KOLEKTIVU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.