Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Děda Lesoň

Ikona inspirace
Autor: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Anotace: Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » 1. období » doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: schéma, matematické schéma, Hejný

Přínos prostředí Děda Lesoň

 • Děti se seznamují s číslem jako veličinou.
 • Rozvíjí se dovednost argumentace.
 • Počítají s ikonami a manipulují s nimi.
 • Děti hledají více řešení.
 • Získávají zkušenosti s řešením rovnic i soustav rovnic.
 • Rozvíjí se jejich představivost.
Výstupy ze semináře - 12. 11. 2013 v Hradci Králové a 5. 11. 2013 v Ostravě ke stažení v příloze.
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013, 2. kolo.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka matematiky orientovaná na budování schémat.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1179 kBpracovní list - Hradec Králové
Odstranitpdf1223 kBpracovní list - Ostrava
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 02. 2014
Zobrazeno: 12989krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.. Děda Lesoň. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2014, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18505/DEDA-LESON.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.