Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodovědná gramotnost - Anotované odka...

Ikona informativni

Přírodovědná gramotnost - Anotované odkazy

Autor: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Anotace: Článek obsahuje anotované informační zdroje k tématu přírodovědné gramotnosti. Text byl převzat z kapitoly Přírodovědná gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.
Klíčová slova: přírodovědná gramotnost, gramotnost, anotovaný odkaz

Internetová platforma SCIENTIX (The community for science education in Europe)

http://www.scientix.eu/

Nová celoevropská internetová platforma pro výměnu zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a šíření informací z oblasti výuky matematiky, přírodních věd a tech­nologií. Portál, který shromažďuje výukové materiály a vědecké studie vycházející z jednotlivých evropských projektů zaměřených na matematiku a přírodní vědy, je určen pro učitele, rodiče, vědecké pracovníky i úředníky. Portál iniciovaný Evropskou komisí spravuje organizace European Schoolnet (www.eun.org).

Kanadský projekt STEPWISE

http://webspace.oise.utoronto.ca/~benczela/STEPWISE.html

(Science & Technology Education Promoting Wellbeing for Individuals, Societies & Environments). Vzdělávací program, který vymezuje tyto cíle výuky: pomoci studen­tům dosáhnout jejich maximálního potenciálu v oblasti přírodovědné gramotnosti; umožnit studentům získat znalosti během jejich samostatně vedených projektů; za­měření výuky především na většinu studentů, tzn. na ty, kteří dále nebudou pracovat jako vědci či inženýři.

Nadace WELLCOME TRUST

http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Teaching-and-education/index.htm

Projekt podporuje výuku přírodovědných oborů, na stránkách je možné nalézt zají­mavé materiály ke stažení (vhodné zejména do středoškolské výuky) – odborné člán­ky, animace, aktivity pro žáky, odkazy, informace o probíhajících projektech.

Projekt HEURÉKA

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

Jde o český projekt, který vznikl v roce 1991 a v posledních několika letech k sobě přitáhl zájem řady dalších lidí a výrazně se rozrůstá. Přináší zajímavé náměty k vý­uce fyziky, motivuje žáky k učení, vede je k rozvíjení znalostí, dovedností, postojů, aktivnímu přístupu k učení. Součástí projektu jsou vzdělávací semináře pro učitele, zapojuje také studenty učitelství fyziky MFF UK.

Projekt MEDIALIZACE A POPULARIZACE VĚDY (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc)

http://www.projektmedved.eu/

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc v rámci projektu podpory technických a příro­dovědných oborů organizuje v Olomouckém kraji soubor aktivit propagujících vědu a výzkum a napomáhá vytváření nových didaktických metod výuky přírodovědných předmětů. Prostřednictvím cílené medializace se snaží popularizovat vědu a výzkum mezi nejširší veřejností. Součástí projektu jsou popularizační aktivity – například Pří­rodovědný jarmark, Univerzita dětského věku, Fyzikální kaleidoskop, Badatel a různé soutěže, ...

Projekt SCIENCE ON STAGE

http://www.science-on-stage.cz/co_je_SonS.htm; http://www.science-on-stage.eu/

Evropský projekt, který je zaměřen na učitele přírodních věd na základních a střed­ních školách. Jedním z hlavních cílů je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti. Neméně důležité je vytváření kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí. V rámci Science on Stage probíhají národní akce, které koordinují národní řídicí výbory. Vše zastřešuje mezinárodní ří­dicí výbor.

SCIENCE IN SCHOOL

http://www.scienceinschool.org/

Server poskytuje zajímavé materiály vhodné pro výuku přírodních věd (články, ak­tivity do hodin, náměty na projekty, laboratorní práce) – od 1. stupně až po střední školu; texty jsou v různých jazycích.


Tento text byl převzat z publikace Gramotnosti ve vzděláváníPraha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 07. 2011
Zobrazeno: 4712krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Přírodovědná gramotnost - Anotované odkazy. Metodický portál: Články [online]. 12. 07. 2011, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/13097/PRIRODOVEDNA-GRAMOTNOST---ANOTOVANE-ODKAZY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.