Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

MŠ - Řady a postupy

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Množinové představy. Dítě manipuluje s objekty, odhaluje a respektuje jejich vzájemné vztahy (včetně početních i geometrických). Využívá úsudek, při němž pracuje i se skupinovými podmínkami.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: manipulace, předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, množinové představy, manipulativní činnosti

Domino

Pomůcky

Sada dílků domina, na každém dílku jsou zakresleny dva tvary (např. čtverec, kruh, trojúhelník, hvězdička, šestiúhelník, ovál) v jedné ze zvolených barev (červená, žlutá, zelená apod.). Na jednom dílku mohou být i dva stejné tvary nebo dvě stejné barvy.

Aktivity

Dítě napojuje dílky domina podle podmínek, které zadává učitel. Řada dílků se může libovolně „klikatit“ po podložce. Nejprve na sebe navazují stejné barvy. Dítě se soustředí na jednu podmínku. Poté dítě spojuje dílky domina podle stejných tvarů. Opět sleduje jen jednu podmínku. Některé děti se však nedokáží soustředit pouze na jednu charakteristiku a snaží se dodržet bez ohledu na zadání obě podmínky (barvu i tvar).

Na závěr dítě řadí za sebe dílky domina podle barev i tvarů (musí se shodovat tvar i jeho barva na sousedních políčkách dílků, které na sebe navazují – viz video).

Dítě zjišťuje, že ze všech dílků domina nelze sestavit souvislou řadu, vznikne několik oddělených „sestav“. Do činnosti dětem nezasahujeme, necháme je hledat další možné „sestavy“. Od dětí nevyžadujeme přesné názvy tvarů. Děti většinou používají pojmy z běžného života (např. ovál je pro ně vajíčko).

Berušky

Pomůcky

Sada dílků netradičního domina. V levé části dílků domina je zakreslena beruška, která má krovky v jedné barvě a tečky na nich v barvě druhé. V pravé části dílku jsou zakresleny dvě pastelky v barvách, které lze nalézt na jiné berušce. Domino musí být připraveno tak, aby dílky na sebe navazovaly (a tvořily souvislou řadu) podle pravidla: Beruška, kterou přiložíme k dílku s pastelkami dvou různých barev, musí mít krovky a tečky v barvách pastelek.

Aktivity

Dítě pozoruje sadu kartiček, které jsou náhodně rozloženy na pracovní desce. Sleduje a analyzuje obrázky. Vyzveme dítě, aby samo zjistilo, jak se má s kartičkami pracovat. Dítě se snaží odhalit pravidlo, vzniká příjemné napětí, které motivuje. Na první pohled není totiž zřejmé, že půjde o domino. Dítě manipuluje s dílky a začíná řadit jeden dílek za druhým. Necháme dětem čas, aby zjistily pravidlo, jak domino sestavit. Dítě může pracovat s celou pracovní plochou, nemusí skládat dílky jen do rovné řady. Při chybě vyčkáme, zda se dítě samo opraví.

Navlékadlo 1 až 6

Pomůcky

Dřevěné navlékadlo obsahuje šest nestejně vysokých kolíků na podstavci, různobarevné kuličky s provrtaným otvorem (počet kuliček jedné barvy je zcela nahodilý, neměl by být nápovědou pro dítě) a čtvercové destičky s označením 1 až 6. Výška kolíků je vyměřena tak, aby se na první kolík vešla jedna kulička, na druhý dvě kuličky na třetí tři atd. Dítě si lépe uvědomí množství (kvantitu) ve spojení s délkou nebo výškou. Lze zakoupit i navlékadlo 1 až 4.

Aktivity

Dítě manipulací určuje, kolik kuliček se vejde na kolík. Na barvě kuliček nezáleží. Když jsou všechny kuličky navlečeny na kolíky, přiřazuje dítě ke kolíkům destičku se správným počtem (můžeme použít číselný údaj nebo u mladších dětí počet určený puntíky). Dítě si ukazuje a počítá (zpočátku se prst objektů dotýká, posléze dítě používá metodu tzv. „prodlouženého prstu“). Dítě vytvoří číselnou řadu. V předškolním období pracujte maximálně s navlékadlem 1 až 6!


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 02. 2014
Zobrazeno: 14507krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. MŠ - Řady a postupy. Metodický portál: Články [online]. 25. 02. 2014, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/18443/MS---RADY-A-POSTUPY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.