Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Příprava dítěte pro úspěšný vstup do ško...

Příprava dítěte pro úspěšný vstup do školy

Informativní příspěvek
Článek popisuje tři projekty ESF, zabývající se předškolním vzděláváním.

K úspěšnému vstupu dítěte do školy je nutné rozvíjet všechny složky jeho osobnosti. Nestačí jen fyzické předpoklady (unese aktovku), ale důležité jsou též aspekty psychomotorické, sociální a emoční. Pro správný rozvoj dítěte je proto důležitý přístup rodiny i mateřské školy.

V rámci čerpání prostředků ESF se podařilo uskutečnit mimo jiné také projekty cílené právě na přípravu dětí pro vstup do základního vzdělávání. Projekty se zaměřily na práci s dětmi v mateřských školách i mimo, na podporu pedagogů při vlastní práci i při získávání rodičů ke spolupráci. Častým tématem projektů bylo zaměření na děti a rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Vzniklo mnoho podpůrných materiálů volně přístupných na internetu, které mohou usnadnit práci dalším pedagogům.

Společně to dokážeme

Jedním z velmi vydařených projektů je „Společně to dokážeme – program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele“, realizovaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci projektu vznikly podpůrné materiály pro učitele – skripta, metodika, sborník námětů pro práci s dětmi v přípravné třídě (použitelné také pro potřeby MŠ).

Šance pro vaše dítě

Dalším kvalitním projektem je „Šance pro vaše dítě“, zpracovaný společností Montessori. Projekt využívá vzdělávací metodu Montessori, která je jedním z alternativních přístupů ke vzdělávání. Pomůcky a metody Montessori jsou využitelné také v klasických MŠ, proto mnohé mateřské školy již prvky Montessori běžně používají pro práci s dětmi. Projekt může být tak inspirací i pro ostatní učitele.

Do školy včas

Velmi přínosným je také projekt „Do školy včas, bez odkladu školní docházky“, uskutečněný VCP Žatec. V rámci tohoto projektu byl vytvořen program využitelný pro intenzivní přípravu dětí pro vstup do ZŠ, který byl realizován v MŠ a přípravných třídách lounského a rakovnického regionu. Vznikly také brožury pro rodiče „Školní zralost“, „ADHD a SPU v předškolním věku, klady a zápory hyperaktivity“, „Hry a činnosti pro děti předškolního věku“ a brožury pro učitele „Hry pro děti“nebo „Seznam dětských her“.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek