Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Vítkov

Praktický příspěvek
inspirace
Autor L. Mrázová, J. Skácelová
Aktivita pracuje s událostí žhářského útoku extremistů ve Vítkově a na jejím příkladu motivuje žáky k přemýšlení o příčinách a následcích útoku optikou jednotlivých aktérů této události.

Úvod

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 45 minut

Metody: skupinová práce, diskuse, práce s textem, vyprávění

Přílohy: text o žhářském útoku, kartičky s rolemi

Cíl výuky

  • Žáci si uvědomí různé interpretace jedné události v závislosti na pohledu zúčastněné osoby.
  • Žáci chápou dopad extremistických útoků na oběti, na společnost.
  • Žáci diskutují o příčinách a následcích události.
  1. Přečtěte záznam o události ve Vítkově.
  2. Rozdělte žáky do sedmi skupin a každé skupině vylosovanou kartičkou přidělte status některého z účastníků
  3. události (Natálka, maminka, sourozenci, útočníci, sousedé, představitelé obce, soudce).
  4. Vyzvěte skupiny, aby se pokusily popsat na papír událost ve Vítkově očima přidělené osoby.
  5. Skupinky postupně prezentují stejnou událost z pohledu různých osob. O sdělovaných postojích diskutujte.

Reflexe

Ptejte se žáků:

Jak jste se cítili při popisu události? Jak jste se cítili v „kůži“ přidělené osoby? Jaké následky má událost pro jednotlivé účastníky? Proč k útoku došlo? Jak můžeme takovýmto událostem předcházet nebo zabránit?

Doporučení:

Jako možné rozšíření (až do 90 min), případně domácí práci, vyzvěte žáky, ať si vyberou některého z účastníků události, kterému by chtěli něco sdělit, a napíší pro něj fiktivní dopis.

O práci se žáky diskutujte: Koho si vybrali a z jakého důvodu? Co by mu považovali za důležité sdělit a proč?

Pokud chcete, můžete aktivitu doplnit záznamem zatčení žhářů z Vítkova, ve kterém stání zástupkyně uvádí důvody právní kvalifikace trestného činu. Zatčení žhářů z Vítkova [online]. [cit. 2013-01-31]. Dostupný z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=b4H2BwI_FcY nebo dostupné z WWW: http://moznosti-demokracie.cz/publikace/materialy.html.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy. Kolektiv autorů, Praha: Asi-milovaní, 2013. ISBN 978-80-905551-2-9.

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf na webu Možnosti demokracie.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf44 kBtext o žhářském útoku
pdf31 kBkartičky s rolemi
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek