Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zeměpisné perníčky

Zeměpisné perníčky

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Propojení místopisných zeměpisných znalostí žáků 9. ročníku s pracovními činnostmi – s hodinou vaření.

Doporučený postup: blok hodin

blok zeměpisu (závěrečné opakování místopisu jednotlivých světadílů)

 • frontální opakování základních místopisných informací o jednotlivých světadílech (žák stojí u nástěnné mapy a ukazuje zadané pojmy)
 • pro lepší zapamatování si následně žáci zakreslují základní geografické pojmy do slepých map, využívají školní atlas světa, každý žák pracuje individuálně
 • pro lepší názornost (tvar a velikost světadílu vzhledem k ostatním světadílům) vytvoří žáci ve skupinách papírové šablony obrysů jednotlivých světadílů (nejlépe ze čtvrtky, pozor na zachování stejného měřítka). Nejefektivnější je překreslit obrys makroregionu na průsvitný papír, následně na čtvrtku a obrys vystřihnout
 • následuje blok pracovních činností

blok pracovních činností (vaření)

časová dotace: cca 2 vyučovací hodiny na vlastní přípravu (pečení) a 2 vyuč. hodiny na zdobení

 • příprava potřebných surovin a pomůcek k pečení perníčků – proběhne v předem stanovených skupinách
 • každá skupina vypracuje těsto, použije šablony (obrysy světadílů), které byly zhotoveny v hodině zeměpisu, rádýlkem žáci odříznou přebytečné těsto tak, aby tvar těsta souhlasil s připravenou šablonou příslušného světadílu
 • před vlastním pečením prosím o dozor vyučujícího, možnost úrazu (horkost trouby, plechu...)
 • po upečení perníčků a následném odležení žáci pokračují s jejich netradičním zdobení

Zdobení zeměpisných perníčků

 • žáci si ve svých skupinách vytvoří zdobící polevy
 • barva polevy znamená určitý geografický místopisný prvek

Barvy polevy

bílá – obrysy, vyznačení okrajových bodů (významné rovnoběžky, poledníky, města...)
zelená – nížiny
modrá – vodstvo (řeky, jezera, vodní nádrže, vodopády...)
čokoládová – hory, pohoří
žlutá – pouště, polopouště

 • výsledek závisí na šikovnosti dětí, zda budou zdobit pouze obrysově nebo vykreslovat celé plochy (žáci zdobí za pomoci školních atlasů, příp. použijí vyplněné slepé mapy z hodin zeměpisu)
 • nutné dbát na pečlivé zaschnutí polevy, aby se dohromady nemísilo více polev
 • ponechat dostatečný čas na odležení a zaschnutí polev

Výstupem je vytvoření perníkové mapy světa.

Obměny námětu

Vyučující se nemusí striktně zabývat celým světem, může se s žáky zaměřit jen na Českou republiku, příp. na místní region. Nemusí se jednat jen o místopis, námět lze použít i na jiné geografické jevy (např. demografické charakteristiky aj.).

Hodnocení zeměpisných perníčků

Vyučující hodnotí originalitu výrobku, obsahovou a věcnou správnost. Důležitá je také zpětná vazba, jak se práce žákům líbila, co by příště vylepšili, změnili atd. Důležité je, aby si uvědomili, zda pro ně tento netradiční blok hodin měl nějaký význam, zda došlo k naplnění očekávaných výstupů a zda si lépe přiblížili a představili základní a typické místopisné znalosti daného makroregionu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc22 kBRecept na medové perníčky
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám