Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Krátké a dlouhé samohlásky

Ikona prakticky

Krátké a dlouhé samohlásky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jitka Kysilková
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Pracovní list zaměřený na procvičení krátkých a dlouhých samohlásek, zopakování rozdělení hlásek, skládání slov, doplňování slov do vět.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pero, zelená a modrá pastelka, dle uvážení učebnice čj
Klíčová slova: hláska, samohláska, dvojhláska, souhláska, věta

Metodický pokyn k pracovnímu listu

Pracovní list

 • žáci zvládnou během jedné vyučovací hodiny; podle pracovního tempa žáků může učitel zvolit dva bloky po dvaceti minutách do dvou hodin českého jazyka
 • lze využít k procvičení učiva nebo jako opakovací test
 • je možné použít i ke skupinové práci – ve dvojicích, trojicích

 

Tip pro žáky s poruchami učení

 • při doplňování slov v prvním úkolu lze žákům povolit práci s učebnicí, kde by si mohli správné znění věty ověřit

________________________________________________________________________________

 

Úkol 1

 • ověřuje, zda žák zvládl rozdělení hlásek

 

žák doplňuje slova z nápovědy, podle potřeby může využít učebnici k ověření správnosti znění věty

 

Úkol 2

 • žák poznává samohlásky, dvojhlásky, umí pojmenovat souhlásky

 

žák zakroužkuje podle pokynů barevně samohlásky, dvojhlásky, ostatní hlásky, které  zůstanou, pojmenuje

 

Úkol 3

 • vyhledávání samohlásek a dvojhlásek v textu

 

žák vybere z textu samohlásky a dvojhlásky a následně je vypíše na správný řádek

 

Úkol 4

 • doplňování délky samohlásek

 

žák doplní čárky nad samohlásky, kde chybí, špatně použité čárky označí nebo škrtne, do prvního čtverečku napíše počet chyb, do druhého ohodnotí výkon Honzíka

 

Úkol 5

 • doplňování správného slova podle významu

 

žák zjistí, že čárka rozhoduje o významu slova, slova si přečte a podle významu zvolí, které doplnit do vět

 

Úkol 6

 • sestavování slov z písmen

 

žák sestavuje slova z písmen, ta potom napíše na řádky pod jednotlivé rámečky


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc36 kBVypracovaný PL
Odstranitdoc33 kBSamohlásky – pracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 11. 2009
Zobrazeno: 15626krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KYSILKOVÁ, Jitka . Krátké a dlouhé samohlásky. Metodický portál: Články [online]. 24. 11. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6433/KRATKE-A-DLOUHE-SAMOHLASKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 24. 11. 2009 19:51
Proč je metodický pokyn jako soubor ke stažení? Vždy byl text článku přímo na webu... Dala bych pracovní list na DUMy. Nemám pocit, že by popis nebo samotný list obsahoval něco metodicky objevného, aby to mělo být na článcích. Alespoň tak vnímám dělení na články a DUMy.
2.Autor: Jan ŠperlVloženo: 25. 11. 2009 11:17
Vážení uživatelé, podle připomínky Pavlíny Hublové byl metodický popis vložen jako text příspěvku; pracovní přílohy si můžete stáhnout pod textem. Pro vysvětlení – ve chvíli, kdy je u příspěvku metodika (o jejíž kvalitě rozhodují recenzenti), patří příspěvek již do modulu článků.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.