Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylin...

Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylinek

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Lenka Novotná
Během aktivity se žáci učí poznávat bylinky, aktivně se zapojují do přípravy bylinkové spirály v přírodní učebně.

Cíl výuky

Žák dovede poznat alespoň deset druhů léčivých rostlin. Aktivně se zapojuje do přípravy bylinkové spirály v přírodní učebně. Podílí se na návrhu spirály a aktivně se zapojí i při samotné stavbě spirály.

Motivace

Příběh o bylinkách a jejich „kouzelné" moci uzdravovat.

Pracovní postup

1. Hodina přírodovědy
a)
učitel vypráví žákům příběh O kouzelných bylinách, následuje řízený rozhovor o bylinách.

Otázky:
Co rozumíme pod pojmem bylina?
Jaký význam bylinky pro člověka mají?
K čemu se využívají a jak?
Jak se pěstují a následně sbírají?
Která doba je nejvhodnější pro sběr bylin?

b) Učitel ukazuje byliny, které si předem nasbírá do vázy, nebo  si připraví obrazové publikace, ve kterých jsou nejrůznější byliny zakresleny. Vysvětlí, k čemu jednotlivá bylina slouží a kde roste. Žáci se snaží zapamatovat co nejvíce druhů rostlin.

c) Soutěž ve skupinách.
Učitel ukazuje jednotlivé byliny a žáci své odpovědi zapisují na papír. Následuje společné vyhodnocení.

2. Hodina výtvarné výchovy
Žáci se rozdělí do cca 4 skupin, učitel jim rozdá velké čtvrtky, na které jednotlivé skupiny navrhnou, rozkreslí návrh záhonu,  který osází  bylinkami. Záhon může být zakreslen ve tvaru spirály (žáci se s takovým typem záhonu nejspíše nesetkali, proto jim může učitel ukázat obrázek nebo fotografii takového záhonu).
Žáci mají pro práci k dispozici obrazové publikace bylin nebo čerstvé byliny ve váze

3. Pracovní vyučování
Žáci za pomocí učitele vytvoří na školní zahradě bylinkový záhon ve tvaru spirály (viz příloha).

Pozn: před odchodem na pozemek jsou žáci  poučeni o bezpečnost práce s nářadím.

Evaluace

Vyhodnocení práce probíhá vždy po ukončení zadaného úkolu. Následuje reflexe, ve které žáci sdělují učiteli své připomínky a návrhy pro další činnost týkající se tématu bylin.

Návrhy spirálových záhonu si žáci vystaví ve třídě.

Reflexe

Projekt lze použít pro žáky 4. - 5. ročníku. Doba realizace 1 - 2 týdny. Žáci aktivně poznávají léčivé bylinky a jejich význam. Aktivně se zapojují do budování přírodní učebny a vytvářejí si vztah k tomuto místu.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc4404 kBPřílohy – Příběh bylin
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek