Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Svět očima dětí

Autor: Lucie Vyhnálková
Anotace: Preventivní projekt , který poskytuje dětem možnost získat informace o problémech, o nichž je nesnadné s rodiči nebo kamarády hovořit.
Klíčová slova: projekt, prevence, trestní odpovědnost, zneužívání, soutěž, tvorba díla
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra již třetím rokem organizuje preventivní projekt Svět očima dětí, který poskytuje dětem možnost získat informace o problémech, o nichž je nesnadné s rodiči nebo kamarády hovořit (např. sexuální zneužívání, extremismus, drogy, pojmy trestný čin a přestupek, co mám dělat když,...). Zajímavé informace projekt přináší také pedagogům a rodičům.

Cílem projektu je tedy nejen prevence, ale především informování dětí (z MŠ, ZŠ, dětských domovů, specializovaných škol, zájmových kroužků nebo i jednotlivců) o existenci a možnostech řešení různých problémů. Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra František Bublan.

Třetí kolo projektu se tentokrát zaměřilo na oblast, která může přinést důležité poznatky dětem všech věkových kategorií - Trestní odpovědnost dětí a mladistvých.
Téma reaguje na aktuální situaci ve společnosti i v oblasti našeho zákonodárství. Z médií děti již vědí o probíhajících diskusích, které se věnují tématu snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Co z toho ale pro děti vyplývá? Vždyť většinu svých prohřešků mohou chápat pouze jako legraci nebo vytržení z nudy ve volném čase. Náš projekt jim má orientaci v problematice usnadnit.

Úkolem dětí, které se do projektu chtějí zapojit, je zpracovat díla z pěti různých kategorií (na základě seznámení se s problematikou za pomoci pedagoga či rodiče), ve kterých budou také jednotlivě oceňovány:

 • Hudební (zpěv, tanec, tvorba vlastní skladby, hra na hudební nástroj),
 • Dramatická (přednes, vytvoření divadelního představení, příběhu, šotu),
 • Výpočetní technika (např. vytvoření webových stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich následné zpracování, práce s výpočetní technikou za účelem dosažení žádaného výsledku),
 • Literární (eseje, úvahy, básně, pohádky),
 • Výtvarná (výkresy, trojrozměrná díla),

(Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu a telefon školy).

Maximální počet dětí pracujících na díle 3 děti
Maximální rozměr výtvarných děl 1x1 m
Maximální rozměr trojrozměrných děl 0,5 x 0,5 x 0,5 m
Maximální rozsah literárních děl 2 strany
Maximální délka kinematografických děl (divadlo) 10 minut

Jelikož se jedná o poměrně širokou problematiku, která může potrápit nejen samotné děti, ale také pedagogy a rodiče, vznikla pro tuto příležitost publikace, která má zpřehlednit a usnadnit pochopení tématu. Publikace má 7 kapitol:

 1. Extremismus
 2. Divácké násilí
 3. Patologické hráčství - gamblerství
 4. Návykové látky (drogy, alkohol atd.)
 5. Týrání, sexuální zneužívání (CAN, sexuální zneužívání, komerční zneužívání atd.)
 6. Přestupek, trestný čin nebo jen legrace? (krádeže, loupeže, vandalismus)
 7. Kontaktní místa případné pomoci

Publikace by měla poskytnout pedagogům aktuální informace o dané problematice, ale měla by především být pomůckou pro děti, které se projektu zúčastní. Proto jsou do ní zapracované podklady určené hlavně dětem, ať již z prvního, nebo z druhého stupně základní školy. V jednotlivých kapitolách je možné nalézt:

 • vysvětlení problematiky
 • příznaky sociálně patologických jevů, jejich formy, rizika
 • charakteristiky pachatelů
 • aktuální situaci v ČR
 • náměty pro práci s dětmi - hry pro dvojice i skupiny dětí, testy, kvízy
 • rozsudky
 • statistiky
 • obrazové přílohy

(Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetových stránkách projektu www.mvcr.cz/soutez nebo na odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra - viz níže).

Projekt probíhá od 2. 1. 2006 do 31. 5. 2006, práce k jednotlivým soutěžním tématům je je třeba zaslat nejpozději do 31. 5. 2006 na adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21TP,
170 34, Praha 7 - Letná.
Do rohu obálky napište heslo: Svět očima dětí.

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Lucie Vyhnálková, tel.: 974 832 973, e-mail: soutezpr@mvcr.cz.

K dispozici internetové stránky projektu www.mvcr.cz/soutez, na nichž můžete získat dané materiály v elektronické podobě a snáze s nimi dle konkrétních potřeb manipulovat.

Tyto stránky jsou často aktualizovány, jako první informují např.:

 • o vítězích soutěžního kola,
 • o novinkách projektu, např. o nově vzniklém kalendáři na rok 2006, knize, omalovánkách,
 • o odborných materiálech k okruhům soutěžního tématu včetně testů, kvízů, námětů pro práci s dětmi - různé výchovné hry pro kolektivy dětí.

Stránky dále poskytují dětem i pedagogům:

 • možnost shlédnout oceněná díla,
 • fotografie vítězů ze slavnostního předávání cen,
 • krásné dopisy od dětí i dospělých reagující na naše projekty, informace o dalších aktivitách projektu, např. účast na veletrzích a výstavách (Schola Nova, Bambiriáda).

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra je také možnost poslechu internetového Radia Vnitro (www.mvcr.cz/radio), které přináší čerstvé informace z různých oblastí týkajících se bezpečnosti, ale také rozhovory se známými osobnostmi spolupracujícími na projektu nebo s vítězi jednotlivých soutěžních kol (rubrika "Soutěž Svět očima dětí" nebo archivy téže rubriky).

Věříme, že stejně jako v minulých soutěžních kolech zaujme zvolené téma nejen pedagogy, ale i děti, které se zájmem a s chutí vytvoří díla, jejichž hlavní vypovídací hodnotou bude právě jejich pochopení. Slavnostní předání cen nejlepším autorům soutěžních děl proběhne v Praze v červnu 2006. Na Vaše práce se předem těšíme.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 18. 05. 2006
Zobrazeno: 8837krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Svět očima dětí. Metodický portál: Články [online]. 18. 05. 2006, [cit. 2020-07-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/563/SVET-OCIMA-DETI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.