Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu...

Ikona teoreticky

Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnost

Ikona odbornost
Autor: RNDr. Eva Zelendová
Anotace: Spojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.
Obor příspěvku:Matematika a její aplikace 1. stupeň
Klíčová slova: finanční gramotnost, matematická gramotnost, výzkum PISA
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Od roku 2000 probíhá v českých školách mezinárodní výzkum PISA (Program for International Student Assesement)1. Úlohy, které jsou určeny k testování matematické gramotnosti patnáctiletých žáků, jsou vždy zasazeny do určitých reálných situací.

V reálném životě, např. při nakupování, cestování, vaření, při řešení finančních záležitostí nebo posuzování politických událostí, se lidé běžně ocitají v situacích, kdy by jim užití kvalitního myšlení, prostorové představivosti nebo jiných matematických dovedností pomohlo vyjasnit, zformulovat nebo vyřešit problémy2.

Uvolněné úlohy výzkumu PISA

Publikace Take the Test, kterou naleznete na oficiálních stránkách OECD3, obsahuje padesát uvolněných matematických úloh z výzkumů PISA, které byly realizovány v letech 2000, 2003 a 2006. Některé z těchto úloh byly již přeloženy do češtiny a publikovány. Některé se dostávají k českému čtenáři poprvé. Mezi uvolněnými úlohami nejdeme i takové, které díky reálné situaci, do které jsou zasazeny, řeší problematiku spojenou s finanční gramotností. Tyto úlohy vám nyní předkládáme. Jsou doplněny správnou (tzv. úplnou) odpovědí a tabulkou pro porovnání úspěšnosti českých žáků s žáky členských států OECD4.

Úloha 1 (viz příloha) - Směnný kurz5
Úloha 2 (viz příloha) - Skateboard6
Úloha 3 (viz příloha) - Poplatky za plochu7
Úloha 4 (viz příloha) - Poštovní poplatky8

Definice finanční gramotnosti

V roce 2007 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořen společný dokument pod názvem Systém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách9. V tomto dokumentu je zachycena i strukturovaná definice finanční gramotnosti (FG). Podle ní FG jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Výše uvedená úloha Směnný kurz se svým obsahem vztahuje k peněžní gramotnosti. Tu představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný platební nástroje apod.).

Úlohy Skateboard, Poplatky za plochu a Poštovní poplatky lze obsahem zařadit pod rozpočtovou gramotnost, kterou představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska). Poslední složku FG - gramotnost cenovou (pro kterou jsme v uvolněných úlohách nenalezli vhodného reprezentanta) představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci.

Spojení matematické a finanční gramotnosti

Na čtyřech příkladech z mezinárodního výzkumu PISA jsme si ukázali provázanost matematické gramotnosti a gramotnosti finanční. O důležitosti tohoto spojení vás může přesvědčit i ten fakt, že celostátní konference učitelů matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 15 let10, která se koná 15. - 17. 10 2009 v Litomyšli, jako svůj podtitul uvádí Matematická a finanční gramotnost. Propojení těchto dvou gramotností bude tématem plenárních vystoupení i tématem pro diskusní kulaté stoly.


1 Výzkum PISA se zaměřuje na zkoumání gramotnosti patnáctiletých žáků ve všech typech škol.
2 Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003. Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2004, s. 5.
3 www.pisa.oecd.org
4 Pouze u úloh, které Ústav pro informace ve vzdělávání již publikoval.
5 Netradiční úlohy. Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Praha : ÚIV, 2006. ISBN 80-211-0522-4, s. 21.
6 Netradiční úlohy. Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Praha : ÚIV, 2006. ISBN 80-211-0522-4, s. 26.
7 Take the Test. Sample Questions from OECD's PISA Assessments. OECD, 2009. ISBN 9789264050808, s. 139. Překlady dosud nepublikovaných uvolněných úloh: A. Šilhánová.
8 Take the Test. Sample Questions from OECD's PISA Assessments. OECD, 2009. ISBN 9789264050808, s. 151.
9 HORSKÁ, V. Budování finanční gramotnosti v základních a středních školách v ČR. Metodický portál RVP [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 10. 6. 2009. Dostupný na: http://www.rvp.cz/clanek/3169, ISSN: 1802-4785.
10 Konferenci pořádá Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost učitelů matematiky JČMF, VOŠP a SPgŠ Litomyšl.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 09. 2009
Zobrazeno: 9434krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnost. Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2009, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3281/MATEMATICKE-ULOHY-Z-MEZINARODNIHO-VYZKUMU-PISA-A-FINANCNI-GRAMOTNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.