Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Zvířata v lese

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Gabriela Baladová
Spoluautor: Martin Adamec
Žáci hrají obměnu hry „Lodě“ na téma Les (lesní zvířata a porosty). Pracují ve dvojicích s šachovnicemi a snaží se najít 5 rozdílů.
Příprava

Činnost žáci vykonávají bez pomoci slovníků, nebo s nimi. Pokud se rozhodneme pro slovníky, rozdáme je žákům tak, aby byl alespoň jeden do lavice. Pokud jsou v učebně počítače, mohou žáci používat slovník na internetu.

Popis činnosti

Rozdělíme žáky do dvojic. Pokud je ve třídě momentálně lichý počet žáků, hrajeme také. Zeptáme se jich, jestli umí hrát hru „Lodě". Zcela určitě ji většina žáků bude znát. Požádáme jednoho ze znalců, aby pravidla hry vyložil.

Potom rozdáme žákům jejich hrací pole (viz přílohy 1-4) a vysvětlíme pravidla naší hry, která je obdobou hry Lodě, ale hraje se anglicky (případně v jiném cizím jazyce).

Každý z dvojice hráčů má před sebou čtvercový plán lesa s obrázky stromů a lesních zvířat. Mají je však rozmístěné každý jinak. Úkolem hráče je odhalit, kde se právě skrývají lesní zvířata u protihráče. Hráč A si zvolí políčko, například B-3 a žák B odpoví, co na políčku má, tj. „forest", pokud tam má strom, „meadow", pokud je tam louka, anebo jméno zvířete, pokud je tam jedno z lesních zvířat apod. Hráč A si odpověď zapíše do prázdného hracího pole, které obdržel od učitele. Pokud bylo odpovědí jméno jednoho z hledaných zvířat, pokračuje žák A v hledání. Pokud byla odpověď „forest" anebo „meadow", pokračuje ve hře žák B. Hra končí, jakmile jeden z hráčů najde všechna hledaná zvířata.

Poté, co všichni žáci dohráli, zkontrolujeme společně s nimi, kde byla ukryta zvířata u hráče A a kde u hráče B. Můžeme hrací pole promítnout přes dataprojektor, jejich elektronickou podobu najdete na CD.

Pokud si žáci nejsou jisti anglickými překlady lesních zvířat, můžeme do každé dvojice dát nápovědu se slovíčky nebo ji nechat promítnutou na plátně během hry. Její elektronická podoba je také uložena na CD, viz příloha č. 5.

Poznámky

Aktivitu zařadíme do hodiny, ve které s žáky probíráme téma Les nebo Lesní zvířata a podobně. Jde o zpestření výuky, přičemž si žáci osvojují poznávání lesních zvířat a současně si opakují anglickou slovní zásobu na toto téma.

Obměna - můžeme využít slovní zásobu kteréhokoli cizího jazyka, který se ve škole vyučuje, nebo který žáci ovládají.

Pokud hra měla úspěch, můžeme žákům zadat za domácí úkol, aby si připravili hrací plán s vlastním rozmístněním jiných lesních zvířat a jeden prázdný hrací plán. V jedné z dalších hodin si pak hru mohou opět zahrát, tentokrát hledají jiná zvířata.

Přílohy

Příloha č. 1: Čtvercové pole s obrázky lesa a lesních zvířat pro žáka A
Příloha č. 2: Čtvercové pole s prázdnými políčky pro žáka A
Příloha č. 3: Čtvercové pole s obrázky lesa a lesních zvířat pro žáka B
Příloha č. 4: Čtvercové pole s prázdnými políčky pro žáka B
Příloha č. 5: Nápověda, obrázky s anglickými názvy

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek