Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Obydlí původních obyvatel Severní Amerik...

Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Zdeněk Sotolář

Přípravu lze využít v hodinách navazujících na učivo o zámořských objevech a Kolumbově cestě do Ameriky přes Atlantik, popřípadě později v souvislosti s pronikáním Evropanů do Severní Ameriky a zakládáním prvních osad.

Otázky k evokaci
 • Co víte o objevení Ameriky?
 • Co se vám vybaví, když se řekne Indián?
 • Znáte nějaký film, ve kterém vystupují Indiáni?
 • Vzpomenete si na názvy některých indiánských kmenů?

Pozn.: Rozšiřujícím úkolem v této fázi může být poučení o jazyce, např. o pravopisu (píšeme Indián, nebo indián?) nebo o původu slov (iglú, vigvam, týpí, pueblo<š>). Žáci mohou pracovat s Pravidly nebo vhodným slovníkem.

Práce s pracovním listem
„Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky"
 1. Žáci nejdříve samostatně doplní pojmy do neúplných vět podle pokynu z pracovního listu.
 2. Po společné kontrole a četbě nyní úplných popisů jednotlivých typů obydlí se rozdělí do pěti skupin podle pěti popsaných obydlí.
 3. Ve skupinách pak společně uvažují:
  • jak obyvatelé popsaných obydlí žili
  • zda žili usedlým, nebo kočovným způsobem života
  • jak jejich život ovlivnilo prostředí, zejména podnebí
  • na území kterých dnešních států obyvatelé těchto obydlí žijí
 4. Na základně popisu, společných úvah a samozřejmě již dřívějších znalostí svá obydlí nakreslí.
 5. Ze skupinové práce nakonec vzniká plakát (flip).
 6. Skupiny na závěr prezentují a obhajují své úvahy.

Pozn.: Tuto část lze doplnit vyhledáváním informací z knižních nebo internetových encyklopedií. Popřípadě lze vytvořit šestou „kontrolní skupinu", která na závěr porovná úvahy svých spolužáků s nasbíranými encyklopedickými fakty.

Reflexe

Vytvořené plakáty zůstávají na nástěnce.

Pozn.: Na tuto část lze navázat (domácí) písemnou úvahou na téma, jak způsob života ovlivňuje naše dnešní obydlí.

 

Další použitá literatura:

Obr. mapa [cit. 2009-2-16] Dostupné z www: www.zemepis.com/images/slmapy/seva_small.jpg

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc106 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám