Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Abeceda managementu – Strategický manage...

Ikona teoreticky

Abeceda managementu – Strategický management

Ikona odbornost
Autor: Jaroslav Jindra
Anotace: Text se věnuje strategickému managementu. Dozvíte se v něm více o pojmech, jako poslání, vize, analýza SWOT, klíčové oblasti, strategické cíle, organizační struktura a strategie, a o jejich možném způsobu řešení.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: SWOT analýza, strategie, řízení, Management, organizace, struktura


Tento text je součástí seriálu Abeceda managementu.


Nabízíme vám další z řady textů zabývajících se základní abecedou managementu. Texty jsou upravené pro potřeby ředitelů a vedoucích pracovníků ve školách a školských zařízeních. Tento text se věnuje strategickému managementu. Dozvíte se v něm více o pojmech, jako poslání, vize, analýza SWOT, klíčové oblasti, strategické cíle, organizační struktura a strategie, a o jejich možném způsobu řešení. Věříme, že vám tento text pomůže rozvíjet a zdokonalovat vaše řídící dovednosti.

Použitá literatura a zdroje:
AMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0469-2.
BAY, R. H.: Úspěšný cílový management. Praha: Grada, 1997.
BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-85839-45-8.
BĚLOHLÁVEK, F. - KOŠŤAN, P. - ŠULEŘ, O.: Management. Olomouc: Rubico, s. r. o., 2001. ISBN 80-85839-45-8.
DRUCKER, P.: Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.
DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. - NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada, 1996.
JINDRA, J.: Řízení nejen SVČ. Praha: Pedagogické centrum, 1995.
JINDRA, J.: Vzdělávání vedoucích pracovníků středisek pro volný čas dětí a mládeže. Praha: FF UK, 2005.
KOONTZ, H. - WEINHRICH, H.: Management. Praha: EAST PUBLISHING, 1998. ISBN 80-7219-014-8.
KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4.
KOŠTAN, P. - ŠULEŘ, O.: Firemní strategie. Praha: Computer Press, 2002.
MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Praha: CODEX, 2000. ISBN 80-85963-93-0.
PALÁN, Z.: Výkladový slovník lidské zdroje. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.
PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem - praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0403-X.
PROKOPENKO, J. - KUBR, M.: Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-250-6.
SEDLÁČKOVÁ, H.: Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-422-8.
SVĚTLÍK, J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996. ISBN 80-902200-8-8.
ŠULEŘ, O.: Manažerské techniky Olomouc: Rubico, s. r. o., 1995.
TRUNEČEK, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003. ISBN 80-86419-35-5.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf154 kBStrategický management
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 10. 2008
Zobrazeno: 23082krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JINDRA, Jaroslav. Abeceda managementu – Strategický management. Metodický portál: Články [online]. 02. 10. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2655/ABECEDA-MANAGEMENTU---STRATEGICKY-MANAGEMENT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.