Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření...

Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Eva Nováková
Práce zpracovaná jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu klimatu ve třídě.

Tato práce s názvem Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Jihlava v období od 25. 10. 2006 do 9. 4. 2008.

Závěrečná práce se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu pozitivního klimatu ve třídě. V práci jsou popsány zkušenosti, které má s adaptačními kurzy Gymnázium Žďár nad Sázavou, nejprve obecně, pak je pozornost věnována jednomu konkrétnímu kurzu. Jsou popsány také další programy, které Gymnázium Žďár nad Sázavou pořádá ke zlepšování atmosféry ve škole. V závěrečné části práce je pozornost věnována objektivním zjištěním, která popisují vliv kurzů na tvorbu klimatu, i subjektivním názorům účastníků kurzů.

Použitá literatura a zdroje:
Bakalář, E.: Psychohry. Praha: Mladá fronta. 1989.
Fraser, B. J.: Classroom Environment. London: Croom Helm, 1986.
Hermochová, S.: Hry pro život. Praha: Portál, 1994.
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
Hrkal, J. - Hanuš, R. ed.: Zlatý fond her II. Praha: Portál, 1998.
Klusák, M. - Škaloudová, A.: Školní klima z perspektivy žáků. In: Co se v mládí naučíš. Praha: UK, 2001, s. 96.
Neuman, J. - Zapletal, M.: Hry do kapsy. Praha: Portál, 2005.
Másilka, D. - Zappe, P.: Vstupní adaptační kurzy. Gymnasion 7, 2007, s. 67 - 70.
Pike, G. - Selby, D.: Globální výchova: Praha: Grada, 1994.
Prázdninová škola Lipnice: Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2002.
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002, s. 333.
Zounková, D. ed.: Zlatý fond her III. Praha: Portál, 2007.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek