Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metody a formy práce Začít spolu vedoucí...

Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Závěrečná práce vzniklá v rámci studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu.

Tato práce byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Brno v období od 4. 10. 2006 do června 2008.

Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím

Použitá literatura a zdroje:
BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. 1. vydání. Praha: Portál, 2001, 375 s. ISBN 80-7178-479-6.
BERAN, V. a kol.: Učím s radostí: zkušenosti - lekce - projekty. 1. vydání. Praha: Agentura STROM, 2003, 237 s. ISBN 80-86106-09-8.
DVOŘÁK, D.: Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005, 142 s. ISBN 80-7178-556-3.
HUČÍNOVÁ, L. a kol.: Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 1. vydání. Praha: VÚP v Praze, 2007, 75 s. ISBN 978-80-87000-07-6.
KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení a vyučování - Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2007, 179 s. ISBN 978-80-246-0192-2.
KRAJČOVÁ, V. - KARGEROVÁ, J.: Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro 1.stupeň základní školy. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, 228 s. ISBN 80-7169-608-0.
MAŇÁK, J. - ŠVEC, V.: Výukové metody. Brno. Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
PETTY, G.: Moderní vyučování. 3. vydání. Praha: Portál, 2004, 380 s. ISBN 80-7178-978-X.
SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 1999, 192 s. ISBN 80-7178-262-9.
SVOBODOVÁ, J.: Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. 1. vydání. Brno: MSD, s. r. o., 2007, 220 s. ISBN 978-80-86633-93-0.
Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Open Society Fund Praha.
Začít spolu: program dětského vývoje. Praha: Open Society Fund Praha, 1995, 169 s.
Zvyšování pedagogických kompetencí pomocí ISSA pedagogických standardů: Příručka pro učitele. Praha: Step by Step ČR, o. s., Praha, 2006, 110 s.
http://www.sbscr.cz/
Materiály a poznámky z Cyklického vzdělávání v programu Začít spolu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek