Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Využití termokamer na 1. stupni ZŠ

Využití termokamer na 1. stupni ZŠ

Praktický příspěvek
zkušenost

Cíl výuky:

Příspěvek na konkrétní aktivitě realizované se žáky ukáže možnosti využití digitálních technologií, které vedou ke splnění stanoveného vzdělávacího cíle, a především umožní žákům sledovat jevy, které jsou běžným okem nesledovatelné.

Průběh aktivity

Termokamera nám na 1. stupni výrazně obohatí možnosti zvláště otevřeného bádání. Žákům do skupin přidělíme termokameru a vyzveme je, aby se seznámili s obsluhou termokamery a prozkoumali jejich nejbližší okolí během 5 minut.

Po seznámení s termokamerou vyzveme žáky, aby kladli otázky, které je ve spojení s možnostmi termokamery napadají.

Po té žáky upozorníme na naše časové možnosti a necháme je vybrat vědeckou otázku, formulovat hypotézu a naplánovat, jak pokus/pozorování provedou v daném čase.

Pokud některé skupiny mají s formulacemi problém, pomůžeme jim.

Po provedení pokusu/pozorování žáci formulují závěr a potvrdí, či vyvrátí svoji hypotézu.

Dostatek času necháme na prezentace výsledků všech skupin. Při prezentaci necháme každou skupinu prezentovat výzkumnou otázku – hypotézu – provedení pokusu x pozorování – závěr a návrat k hypotéze.

S termokamerou se mi například osvědčily následující aktivity:

  • Pozorování termokamerou spolužáky a jejich jednotlivé části těla – dýchání do roušky.
  • Psaní prstem/gumou na lavici, kde termokamera zaznamená tepelnou stopu.
  • Obtisk ruky na lavici.
  • Stopy chodidel na podlaze a sledování klenby chodidla.
  • Psaní ledem x sněhem na tabuli.
  • Pozorování teplokrevných x studenokrevných zvířat.
  • Sledování hladiny mléka v krabici, pokud jsme ho vyndali z lednice.
  • Sledování jednotlivých barev oblečení venku na slunci.
  • Sledování světla x stínu na chodníku x ulici.
  • Pozorování tepelných úniků domů.
spící kočka
Spící kočka
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Člověk a pes 
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Otisk dlaní na stole 
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Led v misce
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Nápoj v ledu 
Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Reflexe:

Tuto aktivitu jsem vyzkoušela s termokamerami i při lektorování pedagogů na vědeckém kempu Akademie věd ČR. Termokamery jsem si zapůjčila z projektu „Termokamery do škol“. Kontakt: Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Teslova 11, 301 00 Plzeň; edu@labir.cz.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám