Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Chytré aplikace k poznávání přírody kolem nás
Odborný článek

Chytré aplikace k poznávání přírody kolem nás

Anotace

Článek se zaměřuje na využívání volně dostupných aplikací k určování rostlin, živočichů a hub včetně sdílení vlastního pozorování přírody s odbornou komunitou. Obsahem článku jsou vybrané aplikace a webové stránky, které je možné snadno využívat ve výuce přírodopisu venku i ve třídě za účelem zaznamenávání, uchovávání a sdílení vlastních pozorování žáků. Žáci tím mohou přispět k mapování druhů ve své obci, ale i v celosvětovém měřítku, čímž se zapojí do skutečné výzkumné práce i do ochrany přírody. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Jdete si jen tak po městském parku a uvidíte třeba veverku. Pokud budete dostatečně rychlí, můžete si ji vyfotit mobilem a pomocí šikovných aplikací sdílet její pozorování s lidmi, kteří udělali totéž třeba ve Francii. A k čemu to vlastně je vzhledem k výuce přírodopisu či biologie? Prakticky jde o to, že žáci při vlastním bádání využívají digitálních technologií za účelem získávání, uchovávání a sdílení informací a dat.

Během výuky venku můžeme s žáky jednoduše pořizovat snímky různých živočichů, rostlin a hub s využitím mobilních zařízení (tabletu, chytrého telefonu). Po návratu do třídy po připojení k internetu je pak snadné pomocí aplikace získat návrhy identifikace nasnímaných druhů, sdílet pozorování s přírodovědci klidně i v zámoří, a tím získat cennou zpětnou vazbu o správnosti identifikace druhů. Žáci tak mohou přispívat do různých nálezových databází, a tím podpořit skutečný výzkum zaměřený na zkoumání druhové rozmanitosti přírody. Výuka tím získá nový rozměr a snad bude pro žáky i relevantní vzhledem k dalšímu využívání ve výuce zaznamenaných pozorování.

Příklady aplikací k možnému využití ve výuce v terénu i ve třídě

Pomocí zdarma dostupné aplikace iNaturalist je možné s žáky identifikovat rostliny, živočichy a houby doslova všude kolem nás. Tabletem či chytrým telefonem žáci pořizují snímky pozorovaných organismů, se kterými při výuce ve třídě dále pracují. A že nebudou vědět, co to vlastně pozorovali? Aplikace jim při porovnání pořízeného snímku s rozsáhlou databází obrázků organismů sama nabídne, co by to mohlo být. Žáci pak aplikací nabízené druhy porovnají s vlastní zkušeností a dalšími zdroji informací v podobě tištěných či online určovacích klíčů. Na základě toho pak pozorované druhy identifikují. Tím se dostáváme k tomu podstatnému a to je funkce aplikace jako sociální sítě sdružující lidi, kteří pozorují přírodu a s ostatními sdílí to, co a kde pozorovali. Nahráním a sdílením vlastních snímků mohou žáci poskytovat cenná data pro vědce, kteří pracují na mapování druhů. Tím se žáci přímo zapojují do ochrany přírody. Aplikace vznikla jako sdílená iniciativa Kalifornské akademie věd a National Geographic. Kromě samotné aplikace v mobilních zařízeních je možné spravovat získaná data z pozorování i prostřednictvím vlastního profilu na webových stránkách inaturalist.org.

Obr. 1: Záznam pozorování hluchavky nachové (Lamium purpureum) pomocí aplikace iNaturalist a správa dat z pozorování na webových stránkách inaturalist.org

zdroj: https://www.inaturalist.org/
zdroj: https://www.inaturalist.org/

Krátké video o možnostech aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu na https://youtu.be/STplVXVIMno.

 

Česká aplikace BioLog umožňuje každému i bez připojení k internetu zaznamenávat přímo v terénu pozorování rostlin, živočichů a hub. Učitel tak s žáky může aplikaci využívat pro zaznamenávání pozorovaných druhů například v rámci projektu zaměřeného na pozorování volně žijících živočichů v obci a jejím blízkém okolí. Kromě zaznamenávání rostlin, živočichů či hub mohou žáci využívat aplikaci BioLog i pro zobrazování druhů, které byly v daném území již dříve spatřeny někým jiným. Zajímavou možností, která se nabízí při registraci a s připojením k internetu, je rovněž odesílání vlastních pozorování do nálezové databáze spravované Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Tím svými daty pomohou vědcům v mapování výskytu konkrétních rostlin, živočichů a hub v české přírodě.

Obr. 2: Aplikace BioLog umožňuje zaznamenávat pozorování rostlin, živočichů a hub a sdílet získaná data s biology v rámci nálezové databáze druhů české přírody

Autor díla: Jakub Holec

Pro určování a záznam pozorovaných rostlin je možné využívat i volně dostupnou aplikaci PlantNet. Obdobně jako u předchozích dvou aplikací se žáci mohou vlastními pozorováními rostlin v terénu podílet na rozšiřování nálezové databáze rostlinných druhů v celosvětovém měřítku. Aplikace nabízí možné identifikace fotografované rostliny na základě porovnání pořízeného snímku s databází obrázků podobně vypadajících druhů. U všech rostlin je uveden jejich latinský název, někdy i s doplněným českým názvem. Kromě toho je možné v rámci samotné aplikace snadno přistupovat k dalším na internetu dostupným zdrojům informací za účelem dalšího ověření správnosti určení dané rostliny.

Obr. 3: Aplikace PlantNet umožňuje identifikovat rostliny, sdílet pozorování a vyhledávat další informace o rostlině na internetu

Autor díla: Jakub Holec

Závěrem

V současnosti je na Google Play (Android) či na App Store (iOS) k dispozici celá řada dalších obdobně zaměřených aplikací, které mohou být pro žáky i učitele vítaným pomocníkem při pozorování a zkoumání přírody v terénu i ve škole. V tomto článku jsem nabídl aplikace, se kterými mám dobrou zkušenost a se kterými je možné ve výuce pracovat zdarma. Vzhledem k možnostem jejich využívání ve výuce je ideální nechat žáky pořizovat snímky zkoumaných rostlin, živočichů a hub. Ty pak žáci mohou snadno určit i s pomocí chytré aplikace a svými pozorováními přispívat k rozšiřování databází, se kterými pracují výzkumnící z muzeí a univerzit při výzkumech biologické rozmanitosti přírody. Žáci se tím mohou učit poznávat přírodu a zároveň se mohou podílet na realizaci skutečného přírodovědného výzkumu. Tím výuka získává pro žáky zcela konkrétní badatelský význam.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: