Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Eroze půdy tekoucí vodou

Eroze půdy tekoucí vodou

Praktický příspěvek
inspirace
Jednoduchá experimentální aktivita, ve které žáci simulují podmínky eroze půdy tekoucí vodou. Žáci provádějí pozorování a měření toho, jak na různé půdy působí tekoucí voda. Přitom vyvozují závěry týkající se důležitosti vegetace pro omezení půdní eroze, která se výrazně negativně projevuje například na svažitých polích.

Cílem aktivity je na základě pozorování a měření ověřit dopad zvětrávání a eroze působením tekoucí vody na různé půdy – půdu zpevněnou vegetaci, pokrytou lesní hrabankou, bez vegetačního krytu.

Pomůcky a materiály: 6 stejných PET lahví, nůž, půda s vegetací, lesní hrabanka, půda bez vegetace, provázek, váhy.

Úvod

Experimentální aktivita se zaměřuje na zjišťování vlivu půdní eroze na různé půdy. Pro více času na vlastní pozorování a měření, které provádějí žáci, je dobré předem připravit základní materiály s tím, že:

  1. jsem vyřízl přibližně stejné otvory ve 3 PET lahvích a každou z nich jsem naplnil stejným množstvím půdy;
  2. do jedné láhve jsem dal rostliny, do druhé navršil lesní hrabanku a třetí nechal jako čistou půdu;
  3. ze zbylých tří PET lahví jsem odřízl dno, nůžkami udělal po stranách otvory na upevnění provázku.

Výuka – příprava před experimentem

Žáci se v předchozích hodinách seznámili s tím, co je zvětrávání, eroze a přemísťování materiálů. Před vlastním experimentem s žáky projdeme základní pojmy a zeptáme se jich, jak vypadá prostředí, které je nejvíce náchylné k erozi. Necháme žáky si vytvořit vlastní hypotézy a jako třída si naplánujeme průběh experimentu. Připravíme seznam materiálů a zeptáme se, jaké jsou proměnné v našem experimentu (např. typ půdy, na které dochází k erozi; objem vody působící erozi; sklon svahu, na kterém dochází k erozi). Společně dojdeme k tomu, že je potřeba měnit pouze jednu proměnnou a ostatní udržovat stálé. Žáci jako třída dojdou k tomu, že v experimentu se bude lišit typ půdy (půda s vegetací, půda s lesní hrabankou, samotná půda), ostatní podmínky bude potřeba zachovat neměnné – sklon svahu, objem působící vody; výška, kterou voda dopadá na půdu apod.

Výuka – průběh experimentu

V návaznosti na přípravu před experimentem necháme žáky, aby provedli potřebná pozorování a měření. Žáci si přitom uvědomí, jaké podmínky uchovávají neměnné a že se v průběhu experimentu liší pouze půdy, u kterých zjišťují vliv půdní eroze tekoucí vodou. Tedy tři PET lahve umístí ve stejném sklonu, pro simulaci eroze použijí stejný objem vody pro všechny tři vzorky, kterou nalévají ze stejné výšky (přibližně stejným proudem).

Autor díla: Jakub Holec


Po zachycení vody ve sběrných nádobách upevněných provázkem dojdou žáci na základě pozorování k předběžným závěrům, které si dále ověří měřením. Přitom navrhnou a realizují postup, jak měření provést. Základní postup by měl být, že:

  1. si půdu procedí například přes kuchyňské síto, vlhkou půdu dají do misek vysušit s tím, že si vzorky předem vhodným způsobem označí;
  2. poté, co jsou vzorky suché, zjistí hmotnost jednotlivých vzorků a výsledek zaznamenají;
  3. porovnají výsledky měření s předběžnými výsledky pozorování a vyvodí závěry experimentu.

Reflexe

V důležité závěrečné reflexi se v diskusi s žáky zaměříme na to, co může ovlivnit výsledek provedeného experimentu a na co je potřeba si při provádění empirických postupů měření a pozorování dávat pozor, aby nebyl zkreslen výsledek experimentu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek