Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Ikona teoreticky

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví

Ikona odbornost
Autor: PaedDr. Jan Tupý
Anotace: Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy.
Obor příspěvku:Výchova ke zdraví
Klíčová slova: základní vzdělávání, Výchova ke zdraví, úlohy, metodické komentáře, Standardy ZV

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví (VkZ) představuje v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) tu část vzdělávací nabídky, která by měla rozvíjet vztah žáků ke zdraví, a upevňovat jejich základní vědomosti i praktické dovednosti vedoucí k preventivní podpoře a ochraně zdraví.

K ověření těchto znalostí a dovedností by měly mimo jiné sloužit i ilustrativní úlohy ke standardům základního vzdělávání ve vzdělávacím oboru RVP ZV Výchova ke zdraví. Standardy vznikly jako konkretizace očekávaných výstupů a ilustrativní úlohy mají přispět k posouzení úrovně zvládnutí těchto standardů na konci základního vzdělávání.

Předkládaný materiál "Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví" obsahuje 80 ilustrativních úloh k 16 očekávaným výstupům (16 tématům). Každé téma je uvedeno charakteristikou, která přibližuje jeho důležitost a specifika vzhledem ke vzdělávání žáků ZŠ. Dále je vždy uveden očekávaný výstup z RVP ZV, příslušné standardy a ilustrativní úlohy na úrovní minimální - optimální - excelentní.

Každá ilustrativní úloha nabízí správné řešení a metodické komentáře, které obsahují didaktické pokyny k vhodným postupům ve výuce, k zadávání a vyhodnocování úloh. U některých ilustrativních úloh jsou předkládány zkušenosti ze škol (typické žákovské řešení) nebo poznatky z šetření  (viz dále). Současně mohou být metodické komentáře vodítkem pro samostatnou přípravu úloh a jejich vyhodnocování učitelem na daných úrovních obtížnosti.

Původních 16 ilustračních úloh na minimální úrovni, které vznikly v roce 2014, bylo na konci školního roku 2014/2015 ověřeno na vzorku 910 žáků (459 dívek a 451 chlapců) 9. ročníků z 29 základních škol v 5 krajích ČR. Šetření realizovala PedF UP v Olomouci jako „Výzkum úrovně osvojeného kurikula žáky ZŠ ve Výchově ke zdraví“. Na základě výsledků šetření zůstaly původní úlohy buď beze změny, nebo byly upraveny (obsahově a didakticky zjednodušeny) pro minimální úroveň. Některé z nich pak byly doplněny nebo přepracovány a přesunuty do vyšších úrovní. Současně se znalostí výsledků šetření vznikly u všech témat další ilustrativní úlohy pro všechny úrovně obtížnosti.

Vaše případné poznámky a zkušenosti s využitím tohoto materiálu pro nás budou velmi cenné a přínosné.

Článek je v těchto kolekcích:
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 03. 2017
Zobrazeno: 1842krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TUPÝ, Jan. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2017, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21331/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---VYCHOVA-KE-ZDRAVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.