Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Matematika v galeriích II

Matematika v galeriích II

Praktický příspěvek
zkušenost
Vyžití výtvarných děl pro aktivity v hodinách matematiky s možným zapojením ICT.

Cíl výuky

Výběr vhodné žákovské strategie pro řešení předložených úkolů s případným využitím ICT.

Jak bylo uvedeno v článku Matematika v galeriích, který byl na Metodickém portálu www.rvp.cz publikován v loňském roce, využití výtvarných objektů pro rozvíjení matematické gramotnosti žáků nebývá příliš obvyklé. Důvodem mohou být zvýšené nároky, které jsou v tomto případě kladeny na učitele. Jestliže si učitel vybere vhodný umělecký objekt, musí si v první řadě promyslet, zda s žáky bude pracovat přímo v prostorách, kde je objekt umístěn (galerie, park, atrium nákupního střediska apod.), nebo zda objekt vyfotografuje a matematické úkoly bude s žáky řešit ve třídě. V obou případech musí učitel zvolit vhodnou formu výuky a pro žáky připravit pracovní listy. Vynaložené úsilí však může pomoci snížit obavu a strach z matematiky.

Ve výše zmíněném článku byly čtenářům předloženy náměty na využití tří uměleckých děl (Neúplná otevřená krychle – autor Solomon Sol LeWitt, ZIG ZAG – autor Petr Kvíčala a Socha v kvádru – autor neuveden). Nyní si vám dovolujeme nabídnout další tři aktivity (Dalekohled – autor Lubomír Jarcovák, Černobílé nápovědi – autor Stanislav Kolíbal a Etuda No. 8 – autorka Dóra Maurer, Maďarsko). Všechny aktivity lze využít při výuce jak na druhém stupně základní školy nebo na nižším stupni gymnázia, tak na střední škole. Při jejich řešení je možné s výhodou využít ICT prostředky.

Pro všechny aktivity byly připraveny pracovní listy a následně byly aktivity ověřeny ve výuce. Poděkování patří RNDr. H. Liškové (VOŠP a SPgŠ Litomyšl), Mgr. J. Plíškové (ZŠ J. Ressla Pardubice), Mgr. J. Strupkové (Gymnázium Budějovická Praha), Mgr. V. Semerákové (Gymnázium Christiana Dopplera Praha), Mgr. J. Vaňkové (gymnázium FXŠ Liberec) a učitelům z třeboňského gymnázia (Mgr. I. Čurdové, Mgr. M. Krynickému a Mgr. K. Pazourkovi, Ph.D.), kteří na základě zkušeností z ověřování pomohli upravit zadání aktivit, přispěli metodickými radami k využití pracovních listů a poskytli zajímavá žákovská řešení.

Podrobné zpracování postupu řešení s metodickými poznámkami a postřehy z ověřování jednotlivých aktivit ve školách naleznete spolu s pracovními listy pro žáky v přílohách tohoto článku.

V rámci ověřování byly předkládané aktivity žáky i učiteli hodnoceny kladně. Spojení matematiky s uměleckými díly bylo pro žáky nezvyklé, připravené úkoly však řešili vesměs s velkým zájmem. Využití ICT se ukázalo jako samozřejmost u menšího počtu žáků, než bylo předpokládáno. Přesto se našli žáci, kteří v aktivitě Dalekohled využili tabulkový procesor, v aktivitě Černobílé nápovědi grafické prostředí PC a v aktivitě Etuda No. 8 prostředí pro tvorbu grafů. Během řešení zadaných úkolů mohli žáci kdykoliv využít internet pro vyhledání informací.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek