Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD –...

Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD – definice a vymezení psychomotoriky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Michaela Nešporová
Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

Psychomotorika je forma pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Vede k poznávání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových aktivit. Ke svému působení využívá jednoduché herní činnosti, činnosti s nářadím i náčiním, kontaktní prvky a prvky pohybové muzikoterapie, včetně relaxačních technik (Blahutková, 2001).

Jak uvádí Blahutková (2001), pojem psychomotorika zřetelně poukazuje na vzájemné ovlivňování tělesných aktivit a duševně psychických procesů. Rozvíjí rovnoměrně psychickou, fyzickou i společenskou stránku osobnosti. Duševní stav je vyjadřován pohyby a na druhé straně ovlivňuje motorická pohyblivost a kontrola pohybů psychický stav člověka. Směřuje k vytvoření tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody člověka. Podílí se na zdravém životním stylu.

Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

V těchto oblastech mívají žáci s ADHD problémy. Cíleným a pravidelným zařazováním psychomotorických aktivit lze tyto problémy zmírnit. Psychomotorické aktivity výrazně ovlivňují pozornost, paměť, zlepšuje se při nich postřeh a orientace v prostoru, částečně se odstraňují dyskalkulické nebo interakční a komunikační problémy.

Psychomotorické hry mají pro žáky velmi pozitivní přínos. Jsou nesoutěživé, všichni žáci jsou při nich chváleni a povzbuzováni, což umožňuje i méně pohybově nadaným žákům zažít pocit úspěchu.

Pro žáky by tyto činnosti měly být vedeny nenásilnou formou. Psychomotorická aktivita by měla být vždy zábavnou činností, na kterou se žák těší.

Význam psychomotorického tréninku

  • rozvíjí mezilidské vztahy a napomáhá v komunikaci a navazování vztahů;
  • rozvíjí estetické vnímání a prožitky z pohybu;
  • přispívá k rovnováze osobnosti;
  • přispívá k poznávání vlastního já, orientaci ve vlastním těle a v prostoru;
  • podporuje fyzickou aktivitu, působí kladně na svalový, dýchací a oběhový systém;
  • rozvíjí nervosvalovou koordinaci;
  • zlepšuje koncentraci a paměť;
  • procvičuje hmatové, optické a akustické vnímání.

Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.


Související blog na Metodickém portálu RVP.CZ: http://kazuistiky.blogy.rvp.cz

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám