Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Některé školy si s ICT gramotností nevědí...

Ikona teoreticky

Některé školy si s ICT gramotností nevědí rady

Ikona odbornost
Autor: Daniela Růžičková
Anotace: Vybavit žáka vědomostmi, dovednostmi, návyky, postoji a hodnotami, které mu umožní účelně a bezpečně používat dostupné ICT k práci, učení i zábavě, je úkol, který se ne vždy daří škole plnit. Někde ještě panuje představa, že na tento úkol stačí samotné hodiny předmětu ICT či informatika, často nevalné hodinové dotace. Jinde chápou, že nepoužívat ICT při školní práci znamená vzdalovat se realitě 21. století, a tak vlastně znevýhodňovat vlastní žáky oproti absolventům osvícenějších škol, kteří budou lépe připraveni do pracovního a občanského života. Jen někdy nevědí, jak na to.
Obor příspěvku:Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Klíčová slova: ICT, ICT gramotnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Základní stavební kameny ICT gramotnosti tvoří jednak praktické dovednosti a vědomosti, které pomáhají zvládnout aktuálně a běžně používané technické prostředky (hardware, software). Druhou složkou je schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace. Přitom se žáci musejí vyrovnat s faktem, že rozvoj technologií změnil zásadním způsobem dostupnost informací, a tím i způsoby, jak na informace nahlížet, přistupovat k nim a pracovat s nimi.

Že by v praxi při určování toho, co je aktuálně a běžně používaná technologie, došlo k plné shodě, se nedá předpokládat. Proto je nutné si uvědomit, že konkrétní vědomost či dovednost (v tomto případě např. dovednost ovládat nějaký ICT nástroj) není konečný cíl vzdělávání, ale prostředek, jak vést žáky k porozumění základním pojmům, konceptům a procesům z oblasti informatiky a ICT. Na nich pak lze stavět schopnost využívat ICT v různých kontextech a k různým účelům. Právě nabídka takových příležitostí při školní práci ve všech předmětech žákům umožní postupně nabývat zkušeností nezbytných k tomu, aby se vyrovnali s novými požadavky, nástroji a doposud nepoznanými situacemi.

Informační technologie ve společnosti

ICT nelze oddělit od společenského kontextu. Vědomí společenských aspektů (od etických zásad a kriminality, přes on-line bezpečí po bezpečné, zdraví nepoškozující zacházení s ICT) je nedílnou složkou ICT gramotnosti a mělo by provázet výuku od první chvíle, kdy se ve škole začnou ICT používat. Jde o dlouhodobý a komplexní proces. Je důležité nastavit vnitřní školní pravidla pro využívání ICT, příkladně je dodržovat a jejich dodržování důsledně vyžadovat.

V dnešní době nelze uvažovat o ICT jen jako o konkrétních nástrojích, je nutné je také vnímat jako fenomén, který zásadně ovlivňuje společnost a staví člověka před nové situace a problémy, na něž je třeba reagovat. Proto je schopnost rozlišit přínosy a rizika ICT jak v osobní, tak ve společenské rovině jedním ze základních předpokladů pro život v dnešním a budoucím světě.

Rozvoj ICT gramotnosti v žádném případě neznamená používat ICT vždy, všude, za každou cenu. Znamená ICT používat s pedagogickým záměrem, přiměřeně věku a schopnostem žáků, napříč školními činnostmi ve stálém kontaktu s mimoškolní realitou všedního dne.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 1/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2012

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 31. 05. 2012
Zobrazeno: 3141krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RŮŽIČKOVÁ, Daniela. Některé školy si s ICT gramotností nevědí rady. Metodický portál: Články [online]. 31. 05. 2012, [cit. 2020-08-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16039/NEKTERE-SKOLY-SI-S-ICT-GRAMOTNOSTI-NEVEDI-RADY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.