Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kooperativní učení jako metoda výuky

Kooperativní učení jako metoda výuky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jana Nováčková
Spoluautor: Pavel Kopřiva , Dobromila Nevolová
Úvod do problematiky kooperativního učení

Příspěvek byl převzat z publikace nakladatelství Verlag Dashöfer "Školní vzdělávací program krok za krokem" (Kapitola 1/3.3., s. 1, aktualizace červenec 2005).
www.dashofer.cz


Když jsme nedávno navštívili vyučování v jedné první třídě, viděli jsme, že žáci pracují ve dvojicích. Občas se dají dvě dvojice dohromady a vytvoří dočasnou skupinku. Byli jsme tam na konci listopadu a paní učitelka nám říkala, že opravdová spolupráce ve třídě funguje tak posledních čtrnáct dní. Od začátku roku vedla žáky docela intenzívně k tomu, aby se nestarali jen o sebe, aby uměli ve dvojici pracovat společně s jedním zdrojem (třeba předlohou k doplnění), aby si nezakrývali svou práci před zrakem souseda atd.

Předpokládáme, že zde není třeba pedagogům vysvětlovat, k čemu je dobré umět spolupracovat (kromě toho, že to po nich chce RVP), a že tuto kapitolu budou číst hlavně ti, kteří chtějí vědět základní údaje o tom, jak vyučovat kooperativně (hlouběji se lze s touto problematikou seznámit v kurzech Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání). Výsledky výzkumů v zahraničí a dnes i zkušenosti řady našich učitelů hovoří stejnou řečí - žáci se naučí víc, když spolu mluví a spolupracují. Souvisí to s jedním základním principem učení - zapamatujeme si tím více, čím aktivnější jsme v procesu učení. Při kooperativní výuce se žáci učí nejen výuková témata, ale rozvíjejí se u nich také všechny klíčové kompetence podle RVP - k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální, občanské, pracovní. Aby se to podařilo, nestačí dát žáky do skupin, ale také dosáhnout toho, aby v nich doopravdy spolupracovali - to je základní rozdíl mezi pouhou skupinovou výukou, kde přesto, že žáci sedí ve skupině, stejně pracuje každý osaměle, a skutečnou kooperativní výukou.

Ke kooperativní výuce je třeba řady dovedností na straně učitele i žáků. Celý proces se dá rozčlenit na tři fáze:

  • příprava podmínek
  • práce ve dvojicích
  • vlastní výuka ve stabilních kooperativních skupinkách

Na tento text navazují články Příprava na kooperativní výuku, Práce ve dvojicích, Sestavování stabilních kooperativních skupin a Reflexe procesu.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek