Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Polysacharidy pro energii

Jídlověda: Polysacharidy pro energii

Zdravý životní styl s důrazem na výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje naprosto zásadní roli v prevenci a terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může se prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Program je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření kvalifikace a odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.

Program nabízí návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých předmětech, odkazy na zpracované materiály pro studenty (pracovní listy) pro jednotlivé předměty a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a vyšší školy kompletně zpracována.

Díky možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých předmětech anebo ročnících za sebou, se studenti mohou k učivu vracet, a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů doma mohou studenti dále s tématem pracovat samostatně anebo s podporou rodičů, a tak zapojit i rodinu do výuky.

Polysacharidy pro energii

Polysacharidy, někdy také označovány jako obiloviny, jsou základním zdrojem energie pro lidský organismus. Mnohá léta byly doporučovány jako základ zdravé výživy, i když poměrně dlouho v jejich zdravotně nevýhodné a neplnohodnotné podobě a až doposud je ve vyspělých zemích stále běžná konzumace polysacharidů zejména v podobě bílé mouky a výrobků z ní.  Odborné společnosti dnes už však doporučují konzumovat polysacharidy především v jejich přirozené podobě, tj. v potravinách s nižším glykemickým indexem. Glykemický index (GI) je číslo vypovídající o rychlosti přestupu glukózy z potravy do krve. Čím vyšší je hodnota GI potraviny, tím dochází k prudšímu vzestupu glukózy po její konzumaci a takto vyšším požadavkům pro uvolňování inzulinu a vyššímu zatěžování slinivky břišní. Následkem je nepřirozené střídání stavů hypoglykémie a hyperglykémie významně ovlivňující náladu i schopnost se soustředit, tj. ovlivňují chování a učební výsledky žáků. Prakticky se proto dnes doporučuje konzumovat celé obiloviny jako jsou například kroupy, jáhly anebo pohanka, výrobky z celozrnných obilovin jako celozrnné těstoviny a pečivo. Významným a zdravotně prospěšným zdrojem polysacharidů jsou i některé druhy zeleniny, zvláště ta kořenová.

Polysacharidy mají podle mnoha doporučení tvořit základ výživy. V nejnovějších výživových doporučeních z USA, v podobě tzv. My plate (http://www.naturalway.eu/cs/novinky-usda.html), byly polysacharidy nahrazeny zeleninou a ovocem. Kvalitní polysacharidy potom společně s kvalitními bílkovinami doplňují jídelníček upřednostňující zeleninu. 

Můj talíř
1. Můj talíř

 


Překlad: Fruits – ovoce, Vegetables – zelenina, protein – bílkoviny, grains – obiloviny anebo také polysacharidy, dairy – mléko a mléčné výrobky.

Cílem výuky je předání studentům informace o významu příjmu polysacharidů, jejich zdrojích a rozdílech mezi těmito zdroji. Naprosto zásadní je zdůraznění zdravotního rozdílu mezi zdraví prospěšnými přirozenými polysacharidy a pro zdraví nevhodnými výrobky z bílé mouky (jednoduché polysacharidy). Následně vysvětlení významu přednostní konzumace přirozených zdrojů polysacharidů a také nezbytnosti doplňovat jejich příjem kvalitními zdroji bílkovin a především dostatkem zeleniny a ovoce. Zejména u starších dětí někdy hrozí nadměrná konzumace polysacharidů v té nejhorší kvalitě, jako jsou sladkosti, bílé pečivo, sladké pekárenské výrobky, pizza s rajčatovou omáčkou apod. A snad tím největším a zdravotně nejriskantnějším zdrojem polysacharidů jsou sladkosti, mnohé polotovary a nápoje (tzv. soft drinks), které běžně obsahují jednoduché cukry v nejrůznějších podobách. Se staršími studenty lze diskutovat i o umělých sladidlech, která podle nejnovějších studií nepomáhají v řešení obezity, ba naopak závislost na sladkém spíše zvyšují. (Detailnější vysvětlení např. na: http://www.naturalway.eu/cs/umela-sladidla.html.) V předmětu ekologie je vhodné zařadit i informaci o pěstování geneticky modifikovaných plodin, protože kukuřice je nejčastěji pěstovanou geneticky modifikovanou potravinou.

V ideálním případě doporučuji pokusit se sehnat majitele domácího obilného mlýnku (většinou je možné nalézt u majitelů některé z prodejen zdravé výživy) a studentům ukázat, jak si lze doma připravovat tu nejčerstvější celozrnnou mouku.

Informace o výživových doporučeních lze předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je navrhováno v jednotlivých pracovních listech, viz odkazy níže. Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručné seznámení s probíraným tématem, zadání samostatné školní anebo domácí práce, podle návrhu a individuální nebo skupinové společné vyhodnocení ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů anebo návrhů projektů a je třeba žákům dát vědět, které jim zadáváte. Pro mladší žáky bude vhodnější texty procházet s pedagogem či rodičem, starší děti mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je z textů vybrat jen některé informace a namísto psaní lze velkou část odpovědí kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15 až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce anebo společná diskuze o shromážděných informacích. 

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat na základě věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi.

Prvouka, přírodopis a ekologie – vedle vysvětlení funkcí a zdrojů polysacharidů také detailnější probrání rozdílů mezi celozrnnou a bílou moukou, vysvětlení významu vlákniny, u starších studentů například včetně rozdílu mezi rozpustnou a nerozpustnou vlákninou. V předmětu ekologie také alespoň základní seznámení se s problematikou genetické modifikace v souvislosti se zachováním biodiversity.

Výtvarná výchova – vedle vysvětlení funkcí a zdrojů polysacharidů také výtvarné zpracování rozdílu mezi kvalitními celozrnnými obilovinami a nezdravými výrobky z bílé mouky.

Matematika – vedle vysvětlení funkcí a zdrojů polysacharidů také zjišťování poměrů celozrné a bílé mouky ve vybraných výrobcích, výpočet procentuálního zastoupení celozrnné mouky.

Český jazyk – vedle vysvětlení funkcí a zdrojů polysacharidů také využití textu k vyhledávání a zpracování informací.

Zeměpis – vedle vysvětlení funkcí a zdrojů polysacharidů také vyhledávání informací o základních zdrojích polysacharidů na jednotlivých kontinentech, diskuse o rozdílech v příjmu polysacharidů na těchto kontinentech, a to o jejich množství i formách.

Odkaz na studii zabývající se výukou výživy na základních školách

Jak učit děti zdravé výživě, článek v českém jazyce a výběr z dizertační studie (anglicky):

http://www.naturalway.eu/cs/clanky.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek